(Minghui.org)

בינואר 2004, תחת לחץ ושקרים מהמשטר שרודף מתרגלי פאלון גונג, המשטרה הצרפתית שמעולם לא שמעה את האמת על פאלון גונג עצרה כמה מתרגלים בפאריס. אחרי שהתקרית התרחשה, מתרגלים צרפתים הבהירו את האמת באופן חיובי לאנשים בחוגים הפוליטיים של צרפת וביקשו שהאנשים האחראים הקשורים יתנצלו וישאו באחריות משפטית. העתירות של מתרגלי הפאלון גונג קיבלו יותר ויותר תשומת לב מהעם ותמיכה. סגן ראש העיר של פאריס, גברת חדידג'ה בורקר, שאחרית על עניינים של זרים לא מאורגנים, כתבה מכתב תמיכה למתרגלים אחרי שהאזינה לדיווחם על התקרית הזו. היא הצביעה על כך שהיא מתנגדת לדיכוי החופש התרבותי של מתרגלי הפאלון גונג.

ממשלת פאריס. גברת חדידג'ה בורקר, סגן ראש העיר. אחראית לענייני זרים לא מאורגנים פאריס, חמישי באפריל, ‏2004

אדון יקר,

תודה לך על ששלחת לי את המאמר המתייחס לרדיפה של פאלון גונג. אנא היה בטוח שאני תומכת בתלונה נגד דיכוי זה של תרבות.

אדוני, אני מקווה שתוכל להשתמש בכל האומץ שלך ולהמשיך לעשות מאמצים אדירים. אנא קבל את איחולי.