(Minghui.org)

בשעות אחה"צ של ה-16 לאפריל 2004, המפלגה העל-לאומית הקיצונית, האירגון הבינלאומי שאינו ממשלתי במשרד האומות המאוחדות אשר בג'נבה ערך פגישה חשובה בהתייחס לרצח-עם. בעת הפגישה הכריזה נציגת שוויץ עורכת הדין הגב' בון, על תביעה משפטית נגד וואנג יונג שנג סגן מנהל ההתאחדות נגד הכתות והפולחן הדתי בסין . זאת היא התביעה המשפטית השניה שהוכנה ע"י מתרגלי פאלון גונג בשוויץ נגד אישיות מהממשל הסיני, התביעה הראשונה החלה ב-2003 נגד נשיא סין לשעבר, ג'יאנג. הגב' יוקו קאנקו מתרגלת פאלון גונג מיפן , שהיתה כלואה 18 חודשים במחנה עבודה בסין, ספרה שבזמן מעצרה במחנה העבודה, היא הוכרחה להסתכל על תוכנית וידיאו ובה הפילוסופיה של וואנג יונג שנג והשיטות לשטיפת מוח מתרגלי פאלון גונג. בתוכנית הוידיאו וונג דגל במיוחד במניעת שינה כעינוי מתרגלי פאלון גונג.

אחדים ממתרגלי פאלון גונג האחרים שסבלו מהרדיפה, אישרו גם הם ש-וואנג יונג שנג השתתף באופן ישיר ברדיפה. יחד הם החליטו להגיש תביעה משפטית נגד וואנג וקיבלו תגובה חיובית מהוועדה המשפטית של ג'נבה. שבעה פרקליטים הסכימו לקבל על עצמם את התביעה המשפטית שהוגשה באופן רשמי ע"י שבעה מתרגלי פאלון גונג נגד וואנג יונג שנג.


אחת מהפרקליטים התובעים, הגב' היארד

לפי דברי הפרקליטה הירד, מיופה הכוח הממלכתי של ג'נבה קבל את התביעה הזו, אבל אם התהליך המשפטי יתארך יותר מדי, יכול להיות שהנתבע ימלט מהמדינה כשיהיה מודע לתביעה המשפטית העומדת נגדו, דבר שיכול לפסול את תוקף התביעה. על כל מקרה אם הנתבע יכנס לשוויץ שוב, הוא יתבע לדין שוב.

הפרקליט ברסהוסה אמר: " שתי המדינות שוויץ וסין חתמו על ההסכם נגד עינויים של האומות המאוחדות. לכל מדינה חתומה יש את האחריות לאסור ולכלוא את הפושעים אליהם מתייחס הדבר".