(Minghui.org)

ב- 8:30 בבוקר ב- 11 למרץ, 2004, יותר ממאתיים מתרגלי פאלון דאפא בעיר בסין נכחו בלוויה של עמיתם המבוגר שנהרג עקב הרדיפה., ביגון רב, נשא בנו של הקורבן הספד, בו סקר את חייו המפוארים של אביו, את השינויים העצומים שאביו עבר אחרי שהוא החל לתרגל פאלון דאפא, ואת פרטי סיפור הרדיפה שעבר אביו. הסיפור נגע עמוקות ללבם של כל הנוכחים בלוויה, וכולם קיבלו הבנה טובה יותר של גדולת הפאלון דאפא ושל הטבע הרע של משטרו של ג'יאנג. הדובר טרם סיים את ההספד וכבר כל המתרגלים קראו יחד כמקהלה: "פאלון דאפא נהדר! פאלון דאפא! הוא נכון ! הדאפא חף מפשע! המורה חף מפשע! עצרו את הרדיפה!"

עגלת המתים התקדמה באיטיות לאורך הרחוב, מלווה במוסיקה של פאלון דאפא פּוּדוּ וגִ'ישִי. מאחורי הארון הלכו יותר ממאתיים מתרגלים בשני טורים מסודרים במרכז הרחוב הצפוף והרועש, מחזיקים פרחים לבנים בידיהם. הם צעקו בקביעות, "הפסיקו לרדוף את פאלון דאפא! מתרגל הדאפא הזה מת מהרדיפה! " "פאלון דאפא נהדר! פאלון דאפא נכון !" אחדים מהמתרגלים יצאו מזמן לזמן מהטורים לקהל וחילקו באופן אישי חומרי הבהרת אמת. אחדים בקהל פשוט לא יכלו לחכות לקרוא את החומר הכתוב, בעת שמתרגלים ענו לשאלותיהם. היות והרבה אנשים צפו בתהלוכה, מתרגלים הבהירו להם את האמת באופן פעיל. מסתבר שרבים מן האנשים כבר ידעו את האמת. הם אמרו, "אנחנו יודעים שפאלון גונג חף מפשע. ג'יאנג זמין הוא באמת רע. איך ייתכן שאדם כזה טוב נרדף למוות?"

בזמן שמשתתפי הלוויה התקדמו, כמה מכוניות משטרה, כולל ואן משטרתי, נסעו ליד, לפעמים בחזית ולפעמים מאחור. כל פעם שמכוניות המשטרה עברו ליד, המתרגלים צעקו פה אחד אפילו יותר, בקולות רמים יותר וביותר כוח. בסוף, מכוניות המשטרה נעלמו בשקט.

אחרי שהלכו יותר משלושה ק"מ דרך אזור הרובע המסחרי, שוב צעקו המתרגלים במלוא קולם, "פאלון דאפא נהדר! פאלון דאפא נכון! דאפא חף מפשע! המורה חף מפשע! הפסיקו לרדוף את פאלון דאפא!" המתרגלים המשיכו להבהיר את האמת לאנשים המקומיים, ויכלו לעזוב בבטחה את המקום בלא הטרדה או מעצר.

משימה הרואית זו של אימות פאלון דאפא הפחידה במידה מרובה את הרוע ובצורה יעילה הבהירה את האמת לתושבים המקומיים. זה בברור הפגין את כוח שיתוף הפעולה ההרמוני בין מתרגלי דאפא.