(Minghui.org)

גב' צ'אן צ'יוגוי, סטודנטית ללימודי הסמכה של כיתה 2004 במכללת מיעוטים לרפואה ביאוג'יאנג, החלה לתרגל פאלון גונג בפברואר 1998. היא התמידה באמונתה בפאלון גונג ותרגלה את תרגילי הפאלון גונג בציבור במהלך 5 השנים האחרונות בזמן שלמדה במכללה. במצב תקין, היא הייתה אמורה לקבל את תואר ה- BA שלה בחודש מאי 2004; בכל אופן, המכללה לא העניקה את התואר לצ'אן, בטענה שהיא התעלמה מהאזהרה של המכללה והמשיכה לתרגל פאלון גונג.

הערכת טקס הסיום של צ'אן צ'יוגוי מצהיר כדלקמן:

הסטודנטית צ'אן צ'יוגוי התעקשה לתרגל פאלון גונג במהלך תקופת לימודיה במכללה. היא סרבה לתקן את דרכיה למרות אזהרות חוזרות ונשנות ... ------- מחלקת סטודנטים של מכללת המיעוטים לרפואה ביאוג'יאנג 28 בנובמבר 2003 המלצה מהמכללה: הסטודנטית צ'אן צ'יוגוי פסולה מלעשות את עבודת הגמר . אנא חתמו על הסכם העסקתה אם איזה מעסיק יסכים לגייס אותה. -------- מרכז הקריירה במכללת המיעוטים לרפואה ביאוג'יאנג

ללא ספק, זהו עוד סוג של רדיפה. מתרגלים יכולים להתקשר למספרים הבאים להבהיר את האמת.

רשימת טלפונים: President of Youjiang Medical College for Nationalities: Huang Ruiya, 86-1390776718 (Cell) Student Department: Zhou Hui, 86-776-2849539 Registrar's Office: 86-776-2846525; fax: 86-776-2827481 Career Center Director: Li Jie, 86-776-2849539; fax: 86-776-2846800 Career Center staff: Li Changying and Liang Xuming, 86-776-2849539