(Minghui.org)

הערת מהמאסטר:

היו צלולים

כמתרגל, אם אינך פועל לפי הדרישות של המאסטר, זה ודאי אינו עניין פשוט. הכוחות הישנים תכננו מערכת של הדברים שלהם עבור כל תלמידי הדאפא. אם תלמיד דאפא אינו פועל לפי הדרישות של המאסטר, הוא בוודאי פועל לפי התכנונים של הכוחות הישנים. הכוחות הישנים הם ביסודם מבחנים עצומים ומצוקות עצומות, המלווים אתכם בכל עת, המכוונים לראות האם תלמידי הדאפא יכולים לצעוד קדימה במהלך תיקון הפא.

אם חלק מהמתרגלים עדיין אינם צלולים אחרי שעברו את המצוקה הזאת, הם יפספסו את כל זה. רק כשאתה פועל לפי הדרישות של המאסטר אז אתה תלמיד דאפא המאמת את הפא ומטפח את עצמו, רק אז אתה תלמיד דאפא אמיתי.

לי הונג-ג'י 8 במאי 2004

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- מאמר של תלמיד: "קחו בקפדנות את הפא כמורה, נשמיד מיוזמתנו את תקליטורי ה-VCD שלא פורסמו על-ידי המאסטר"

לפני כמה ימים, הועברו 2 VCD מפרובינצית שאן-שי לאיזורנו. אחד מהם הכיל את הרצאת המורה מפסטיבל הפנסים, והשני את הראיון הבלעדי שהמורה נתן ל- NTDTV. מספר מתרגלים כבר הספיקו לצפות בתוכנם, כמה תכננו להפיץ אותם, וכמה אפילו סייעו בהכנת עותקים. אחרי שראינו את זה, חיפשנו בקלירויסדום ובכל אתרי הדאפא האחרים, אבל לא מצאנו את תוכן שני ה- vcd האלה בשום מקום. אנו מקווים שמתרגלים עמיתים שעדיין צופים בשני vcd אלה ומעבירים אותם הלאה יוכלו לשחרר את ההחזקות, לקחת את הפא כמורה בקפדנות, יעצרו כל דבר של המורה שהופץ לאיזורם ולא פורסם באתר, וישמידו אותם מיידית, במטרה לשמור על הדרך הנכונה של הפצת הדאפא. עתה, הבה נבחן שנית ונלמד יחד את המאמר של המורה "זכרו תמיד".

זכרו תמיד

אגודת הדאפא:

אני מציע שכל התלמידים ישמידו, מיד ובמקום, את כל הדברים המופצים ללא אישור שאינם מופצים על-ידי באופן ציבורי, כגון: נאומים שלי שיצאו מצ'נג-דה; מה שתלמיד אחד מבייג'ינג אמר לגבי יכולות על-טבעיות; נאומו של אחראי מרכז הסיוע בדא-ליאן; סיפור על המערה של אחראית של המרכז בגויי-ג'או ונאומים אחרים; כולל גם נאומים של האחראים בכל האזורים; מה שתלמידים אמרו אחרי שהם ראו אותי; נאומים של אנשים אחראים באגודת המחקר וכדומה, וגם טקסטים, אודיו, וידאו שאורגנו מהדיבורים שלי ללא אישור וכו' – יש להשמיד את כולם במקום ולא לשמור בשום תירוץ. מהי הגנה על הדאפא? זוהי הגנה יסודית על הדאפא, מה שאומד אם התלמידים יכולים לפעול לפי מה שאני אומר ואם הם תלמידים שלי! אני אומר לכם שוב, בדהארמה ששאקיאמוני לימד חיבלו בדיוק בצורה זו וזהו לקח היסטורי. מעתה ואילך אין על אף אחד להקליט באודיו או בווידאו את הנאומים של האחראים או של התלמידים בכל האזורים, יתר על כן אין לערוך טקסט המיועד להפצה לשם קריאה. זאת לא בעיה של אדם מסוים ואינני מבקר מישהו מסוים אלא מתקן ומישר את הדאפא. זכרו, שחוץ מלימוד הפא והוועידות להחלפת התנסויות והפעילויות הנערכות על-ידי מרכזים עיקריים בכל האזורים עם אישור מאגודת המחקר, כל דבר שמופץ בדאפא שאינו שייך לדאפא הוא ערעור דאפא.

לי הונג-ג'י

18 יוני, 1997