(Minghui.org)

אלו הן עבודות נבחרות של מתרגלי פאלון גונג לכבוד יום הפאלון דאפא

ציור: חסדו של הבודהא, בתולה שמימית מפזרת פרחים מאת מתרגל מבייג'ינג


High Resolution Picture חסדו של הבודהא
High Resolution Picture
בתולה שמימית מפזרת פרחים

--------------------------------------------------------------------------------

ארבע יצירות של רקמה שנוצרו על ידי מתרגלים מסין:


High Resolution Picture פרח לוטוס טהור

High Resolution Picture
פאלון דאפא הוא נהדר

High Resolution Picture
בודהא

High Resolution Picture
בודהא

--------------------------------------------------------------------------------

חותמת: פאלון דאפא הוא נהדר, הפא מזכך את היקום


High Resolution Picture

--------------------------------------------------------------------------------

ציור: מתרגלים צעירים מתרגלים תרגילי פאלון גונג. מאת מתרגלים מסין (צויר בתאילנד)


--------------------------------------------------------------------------------

חרוזים: כל המילים מהתלמידים המביעות תודות מהשמיים והארץ אינן יכולות לבטא את החמלה והנדיבות הרחבה של המורה בחסד בהצלה

High Resolution Picture