(Minghui.org)

הגודל המקורי של הציור הוא  273 * 395 מילימטרים. מתרגלת שכלואה באופן לא חוקי בכלא המחוזי הלונגג'יאנג לנשים השתמשה בעט כדורית בצבעים אדום ושחור כדי ליצור את הציור הזה בתנאים קשים מאוד. באמצעות קווים רצופים בעודה עצורה היא לבסוף הצליחה לשלוח את הציור אל המתרגלים בעולם החופשי. הציור נעשה לקראת יום הפאלון דאפא ה-12  שבו הציג המורה את השיטה לציבור.


High Resolution Picture