(Minghui.org)

ב-3 ביולי, 2004 כשהסתיים מצעד יום העצמאות בצ'יינה טאון של ניו יורק, ליאנג גואן-ג'יון, הואה ג'יון-שיונג, הואנג קה-צ'יאנג, פיטר וונג ומנהיגי הקהילה הסינית, תומכי המפלגה, קיבלו זימון לבית-דין מבית המשפט העליון של מדינת ניו-יורק, בגין חשד לתקיפה מתוכננת מראש של מתרגלי פאלון גונג שארעה ב-23 ביוני 2003.

קיום הצדק והגנה על הזכויות הבסיסיות של האזרחים

על-פי דיווחי המתרגלים, לי ג'יון, שוי קאנג-אנג ולי לי, אשר הותקפו, חילקה קבוצה של מתרגלי פאלון גונג חומר הסברה מחוץ למסעדת יי-דונג בצ'יינה טאון ב-23 ביוני 2003. המתרגלים קיוו שוואנג יינג-פאנג, הנציג הקבוע מטעם סין לאו"ם, יעביר את בקשתם לממשלה להפסיק את רדיפת הפאלון גונג. ליאנג גואן-ג'יון, ומנהיגים תומכי מפלגה אחרים חברו יחד,  גידפו את המתרגלים והיכו אותם. המתרגלים לא השיבו מלחמה. אחדים מהמתרגלים סבלו מפציעות כתוצאה מן התקיפה. ליאנג גואן-ג'יון צעק: "אני אכה אותך כי אתה מתרגל פאלון גונג!"  ו"אני אכה אותך למוות!"

המתרגל שו קאנג-אנג אמר: "ארצות הברית היא מדינה המבוססת על שלטון החוק. החוק מגן על זכויות האנשים למחות ולהביע את דעתם בדרכי שלום. העתירה שלנו מחוץ למסעדת יידונג, הייתה לגמרי חוקית. בסין, מתעלמים מהחוקה וזכויות האדם נרמסות בה. חבורת הבריונים של ג'יאנג ביצעה פשעים בלתי נסלחים נגד מתרגלי פאלון גונג חפים מפשע. הם אינם יכולים להימלט מדין צדק ומעונש בהתאם לחוק. ליאנג גואן-ג'יון ובריונים אחרים התעלמו מהחוק בצ'יינה טאון של ניו יורק, בדיוק כפי שהרודפים התעלמו מהחוק בסין."

מתרגלת פאלון-גונג בשם אווה אמרה: " יום אחד, כשחילקתי עלונים, אמרה לי אישה אחת, שסינים רבים בצ'יינה טאון שמחים על כך שליאנג גואנג'ון, זומן לבית הדין, כיוון שליאנג הוא בריון שרודה בצ'יינה טאון של ניו-יורק, ומקבל גיבוי למעשיו מהקונסוליה הסינית."

העובדות והחוק

מתרגלת פאלון גונג ווי לו, שהיתה נוכחת גם היא, בשעת התקיפה אמרה: זוהי עובדה שליאנג גואן-ג'יון תקף פיסית ומילולית מתרגלי פאלון-גונג. המקרה הזה יחשוף את פשעיו." ב-23 ביוני 2003, כיסה ליאנג את עדשת המצלמה של הכתב מיי צ'ן בגופו ואז טען שהכתב הכה אותו במצלמתו. ב-3 ביולי 2004, ליאנג גואן-ג'יון זרק הזמנה לבית דין על הארץ ואז אמר לשוטרים שהאיש שנתן לו את הזימון דחף אותו. השוטר שאל אותו שאלות אחדות , הרים את הזימון, הגיש אותו לליאנג גואן-ג'יון ואמר: "זה עבורך! תחזיק את זה טוב!"

ליאן גואן-ג'יון חשב שמאחר שיש לו גיבוי מהקונסוליה הסינית,  הוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו, כולל להפר את החוק.

מתרגל הפאלון גונג ג'יאן פן אמר: " לא זו בלבד שהקונגרס האמריקאי לא הסכים עם תקיפת מתרגלי הפאלון גונג על-ידי ליאנג גואן-ג'יון ומנהיגים תומכי מפלגה אחרים, ב-23 ביוני, 2003 , אלא שהתקרית אף  נתנה דחיפה לפרסום הצהרה 304 של בית הנבחרים,  המגנה את ייצוא הרדיפה של מתרגלי הפאלון גונג לאדמת ארצות-הברית". מתרגלים בניו-יורק ביקשו מפקידי ממשלה לצפות בסרט וידיאו שצולם בזירת הפשע, הסרט הותיר אותם המומים. הפקידים כתבו מכתבים, ללשכות הממשלתיות המוסמכות, וביקשו לערוך חקירה.

התובעת ,לנה האן  אמרה: "ארצות הברית היא מדינת חוק, והחוק לא יתיר מכות זדוניות. אלימות מילולית והכאת קבוצת זרים, רק משום שיש להם מערכת אמונות אחרת, הוא פשע-שנאה, המזיק מאוד להתפתחות הקהילה. החוק מגן על מתרגלי הפאלון גונג בארצות הברית, ואיננו יכולים להרשות שהרדיפה הבלתי מתקבלת על הדעת הזו תיוצא לארצות הברית."

11 ביולי, 2004