(Minghui.org)

ב-28 ביוני, 2004 בערב, מתרגלי פאלון גונג אוסטרלים נורו ע"י תוקף בלתי מזוהה כאשר נסעו בדרכם לבית ההארחה הנשיאותי כדי לערוך מחאה שקטה כנגד רדיפת הפאלון גונג בסין. זנג צ'ינג-הונג, איש שמשחק תפקיד עיקרי ברדיפת הפאלון גונג בסין, ביקר בדרום אפריקה. אחד המתרגלים שנהג במכונית נורה, מה שגרם להתרסקות העצמות ברגלו. תקרית זו הייתה עד היום התקיפה החמורה ביותר המכוונת אל מתרגלי הפאלון גונג הנמצאים מחוץ לסין. מתרגלי פאלון גונג באוטווה ובמונטריאול ערכו מחאות שקטות מול שגרירות סין ב-29 ביוני למרות הגשם.

יושב-ראש אגודת הפאלון דאפא הקנדית מודיע לנציבה העליונה של דרום אפריקה בקנדה בנוגע לתקרית הירי

 

מתרגלי פאלון גונג מבהירים את האמת בגשם במשרד שליחות הדיפלומטי של דרום אפריקה

 

מחאה מול שגרירות סין כנגד הרדיפה של מתרגלי הפאלון גונג

 

הנציבה העליונה של דרום אפריקה בקנדה מבטיחה למסור את המכתב של מתרגלי הפאלון גונג לשלטונות דרום אפריקה

השגרירת דרום אפריקה בקנדה טרזה מ. סולומן נפגשה עם נציגי מתרגלי פאלון גונג ושמע את הדיווח על הירי במתרגלי פאלון גונג בדרום אפריקה ועל הרדיפה בסין. מתרגלי פאלון גונג נתנו לשגרירה סולומן מכתב המיועד לשלטונות דרום אפריקה. המכתב קראה לירי מעשה טרור שמאיים לא רק על מתרגלי הפאלון גונג הנמצאים מחוץ לסין, אלא גם על כל אזרח שומר חוק בעולם. השגרירה סולומן הבטיחה לדווח על התקרית הזאת ולמסור את המכתב לשלטונות דרום אפריקה.

פקיד בכיר ממשרד החוץ הקנדית גם כן נפגש עם נציגי מתרגלי פאלון גונג. מתרגלי הפאלון גונג חשפו את מעשי הטרור של המשטר של ג'יאנג וקראו למאמצים קולקטיביים של הקהילה הבינלאומית לגנות ולעצור את הטרור. מתרגלי הפאלון גונג נגשו גם לשגרירות אוסטרליה בקנדה וביטאו את דאגתם העמוקה בשל האזרח האוסטרלי שנפצע מהירי. הם מקווים ששלטונות אוסטרליה יסייעו לשלטונות דרום אפריקה בחקירת התיק ובהבאת הפושעים לדין. אמר השליח הדיפלימטי האוסטרלי שהוא ייצור קשר מידי עם שגרירות אוסטרליה בדרום אפריקה ועם שלטונות אוסטרליה.

הירי אינו מקרה מבודד

במהלך הפגישה עם השגרירה סולומן, מתרגל פאלון גונג מר דאי גונג-יו ציטט את עורך הדין הידוע לזכויות האדם, ארווין קוטלר, שקרא לרדיפת מתרגלי הפאלון גונג "הפללת החפים מפשע". אמר מר דאי שמעשי הטרור ע"י משטרו של ג'יאנג אינם מכוונים רק למתרגלי פאלון גונג, אלא פוגעים גם במוסריות ובמצפון האנושיים. דאי ציין גם שתקיפת הירי לא הייתה מקרה מבודד. זה קרה במהלך ביקורם של פקידים בכירים סינים בדרום אפריקה. הקורבן היה מתרגל פאלון גונג שלבש חולצה שכתובות עליה המילים "פאלון דאפא". קבוצת מתרגלי הפאלון גונג הזאת תיכננה להגיש תביעה משפטית נגד זנג צ'ינג-הונג ומפרי זכויות אדם ידועים אחרים. התקרית נשארת חשודה ומצביעה על העובדה שאלו היו רוצחים שנשכרו כדי לרות במתרגלים כדי למנוע את הגשת התביעה.

הכנופייה של ג'יאנג מרחיבה את מדיניותה של טרוריזם מדיני ברחבי העולם

לפי האירגון העולמי לחקר רדיפת הפאלון גונג, במשך חמש השנים האחרונות, הקנופייה של ג'יאנג ניצלה את השגרירויות הסיניות כדי להרחיב את הטרוריזם המדיני מחוץ לסין באמצעות מגוון שיטות. פקידים קונסולריים הפיצו חומר שמעודד שנאה לשלטונות ואירגונים, ניסו למנוע הכרות של הפאלון גונג שהונפקו ע"י פקידי ממשלה, איימו על בעלי מקומות שלא יספקו מקום לפעילויות של הפאלון גונג, התערבו בבחירות של אגודות הסטודנטים הסיניות, סירבו להאריך את הדרכונים של מתרגלי פאלון גונג, אירגנו איגודים סיניים מחוץ לסין שיגנו את הפאלון גונג וימנעו את השתתפות הפאלון גונג בפעילויות קהילתיות ודיווחו על המקרים האלה לכלי התקשורת בסין, הנשלטים ע"י המדינה. מה שיותר גרוע, הם שכרו מפיונרים כדי לאיים ולתקוף מתרגלי פאלון גונג מחוץ לסין. פקידי שגרירויות הכו מתרגלי פאלון גונג באופן אישי. האזנה טלפונית, איומים וטקטיקה של אשמת קשר וכו' גם כן היו בין שיטותיהם.

מתרגל פאלון גונג וואנג שיו-ליאנג הוכה באופן אכזרי ע"י פקידי שגרירות [סין] בקנדה. הוא מסר לכתבנו: "טבעה של הרדיפה הזאת הוא רצח-עם. המרושעים מנצלים כל הזדמנות כדי לתקוף מתרגלי פאלון גונג מחוץ לסין בדרכים מגונות. הם אפילו נוקטים באלימות באמצעות מפיונרים. אלימות כזאת קרתה ברחבי העולם."

מתרגלת פאלון גונג ג'ינט ד'אוסט-כסטוגואי מסרה לכתבנו שזאת הייתה הפעם הראשונה שמתרגל פאלון גונג הורה במדינה אחרת מסין. זה שלח מסר ברור לאנשים בכל המדינות שרדיפת הפאלון גונג אינה מוגבלת לסין. היא הורחבה לרחבי העולם. מתרגלי פאלון גונג יעכרו חשיפה נוספת בהזדמנות זו את תבעה של הרדיפה.