(Minghui.org)

ביום ראשון ה-16 בינואר 2005 נערכה בלונדון, אנגליה ועידת שיתוף ההתנסויות של שנת 2005. כמה מאות מתרגלים מ-20 מדינות אירופאיות השתתפו בועידה. האווירה הייתה  חגיגית והמתרגלים כיבדו את חשיבות וערך האפשרות לשתף בהתנסויותיהם אחד את השני כדי להשתפר יחדיו. סוגים שונים של שיתוף התנסויות נשמעו במהלך היום. כמה תלמידים חדשים כתבו על הדרך בה הגיעו לתרגל פאלון דאפא. מתרגלים ותיקים כתבו על הדרך שבה הם טיפחו את עצמם בשעה שהם מבצעים פרוייקטים להבהרת האמת על הרדיפה.