(Minghui.org)

לאחרונה שמענו על כאלו שהכריזו על עצמם כמתרגלי פאלון דאפא והם אוספים חתימות מקרב המתרגלים בפרובינציות סיצ'ואן, יונאן ובמקומות אחרים. הם מדקלמים שקרים באומרם שמצאו את "מורה המורים, מלך הפאלון הקדוש האמיתי", "מורה המורים, רוצה להשיג 48,000 תלמידים," ודברים נוספים חסרי הגיון. מתרגלים אחדים הלכו רחוק עד כדי כך שבבלבול ראש חתמו בשמם.

לפני סיום תיקון הפא, כל הזמן יהיו רוחות רקובות שיבקשו לערער את הפא וייצאו ליישם את הרדיפה. רק סוכנים מיוחדים של המפלגה הקומוניסטית הסינית ובובות שנשלטות ע"י רוחות רקובות יכולים באופן גלוי להרעיל את מוחם של האנשים ולגרום לנזק שכזה. לאותם מתרגלים שהולכים אחרי מישהו וחותמים את שמם, האם חשבתם על זה: האם יש דבר כזה שנקרא קיצור דרך בנתיב הטיפוח? למי אתם חותמים את שמכם? האם זה לא יאפשר לרוע לעצור אתכם על פי רשימה שמית?

אנו מקווים שכל המתרגלים המעורבים באירוע הזה של ערעור הפא יפסיקו מיד לשתף פעולה עם הסוכנים המיוחדים של הרדיפה, ילמדו את הפא בראש שקט, יסתכלו לעומק פנימה ולא ילכו אחרי הרוע הרודף את הפאלון דאפא ואת מתרגלי הפאלון דאפא. לכן אנו מפרסמים את המסר הדחוף הזה.

עורכי מינג-הווי.