לוועידת הפא בפראג

לתלמידי הדאפא המשתתפים בוועידת הפא בפראג: שלום לכולם!

אני מקווה שוועידת הפא שלנו תיערך באופן מוצלח.

השתפרו יחדיו, בַּטאו את התנהגות תלמידי הדאפא, עשו היטב את שלושת הדברים שעל תלמידי הדאפא לעשות היטב, אַפשרו לוועידת הפא שלנו להיערך באופן מוצלח ושתניב תוצאות.

לי הונג-ג'י
2 באוקטובר 2005