לכו ישר בנתיבכם

תיקון הפא משמעו לתקן את הפא הישן של הקוסמוס – פא שאינו ישר עוד – וזה כולל לתקן את כל הישויות החיות שברמות הגבוהות והנמוכות שבקוסמוס. כמובן, זה גם כולל את הפא שהן השאירו ברמות שונות, ובין היתר את הפא שהן העבירו לבני האדם כדי להדריך את הטיפוח של האנשים. על תלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא להתייחס לאימות של גֶ'ן-שָן-רֶן ולהשגת הפא של היקום החדש כבסיס, אז איך הם יכולים להפיץ ולאמת דברים שאינם חלק מג'ן-שן-רן או מהיקום החדש? אל תתנו לרדיפה אחר מטרה מסוימת לגרום לכם להתעלם ממשמעות הקיום של תלמידי הדאפא. למעשה, התקדמות בטיפוח העצמי היא חלק מהתהליך של הצלת הישויות החיות. הצלת ישויות חיות, שיפור עצמך, והתנגדות לרדיפה הם כולם מעשים המאמתים את הפא; רק הליכה ישרה בנתיב שלכם משמעה אימות הפא. כמו כן, אל תשתמשו בדברים המרושעים שקרו במהלך הרדיפה כתירוץ לאי-אימות הפא או לאי-אימות הפא היטב, כי למעשה הרדיפה המרושעת שאורגנה על ידי הכוחות הישנים הוכנסה כדי לבחון אתכם. אף על פי שאנחנו לא מכירים בקיומם של הכוחות הישנים או בתכנונים שלהם, הם עשו את מה שעשו בסופו של דבר. אתם הם אלה המשחקים את התפקיד הראשי בתקופה הזו בהיסטוריה, והקיום של כל דבר בהווה, בין אם זה רֶשע ובין אם זה האלוהויות הישרות, קיים בשבילכם. ההליכה ישר בנתיב שלכם היא היא החשובה ביותר. בזמן הסופי, הגורמים המרושעים יתמעטו, הנסיבות יהיו קלות יותר, ומצב העניינים של העולם ישתנה, אבל לעולם לא ישתנה הנתיב אותו עליכם ללכת ישר.

לי הונג-ג'י
25 בספטמבר 2005