(Minghui.org)

נסעתי לבקר את דודי בן השישים ושמונה. שנים רבות הוא סובל מדמנציה (שיכחה). מוחו נבל והוא אינו יכול לדבר. כשראיתי זאת, אמרתי לו לדקלם: "אמת-חמלה-סובלנות: פאלון דאפא טוב!" באותו הזמן הוא לא היה מסוגל לקרוא. אז כתבתי זאת על פיסת נייר וביקשתי ממנו לקרוא יחד איתי. אחותי הגדולה ואחי הקטן לא הרשו לי להגיד מילים אלו, והוסיפו: "השלטון לא מרשה, אז את לא יכולה ללמד אותו." "הממשלה לא מרשה לי אפילו להגיד מילים אלו, האם הממשלה יכולה לעזור לו להחלים?" אז סיפרתי להם סיפורים שקראתי באינטרנט ודוגמאות אמיתיות שקרו במשך הטיפוח שלי. הם שוכנעו. התחלתי ללמד את דודי. ביקשתי ממנו לעקוב אחרי בקריאה פעם אחרי פעם. בזמן קצר למדי היה דודי מסוגל לקרוא בצורה ברורה "אמת-חמלה-סובלנות: פאלון דאפא טוב!" כשעזבנו, הוא היה מאוד נרגש ופרץ בבכי.

התקשרתי לאחת מחברותי לבית הספר. היא מאוד שמחה לצלצולי והודיעה לי שבזמן האחרון היא הייתה מאוד חולה. היא לא יכלה לישון בלילות, הרגישה באופן קבוע תחושת בהילות באופן יוצא דופן והיא מאוד הזדקנה. אז אמרתי לה: רק תחזרי על "אמת-חמלה–סבלנות: פאלון דאפא טוב!" היא חזרה יחד איתי שלוש פעמים תוך חזרה על מילים אלו ואמרה לי שתעשה זאת לעתים קרובות. ביומי האחרון בסין היא התקשרה לקבוע איתי פגישה. היא הודיעה לי שבימים האחרונים היא חזרה באופן תמידי על המילים הללו והרגישה הרבה יותר טוב.

התקשרתי למתרגלת דאפא איתה תרגלתי בעבר. לפני הרדיפה היא הייתה קצינת משטרה וחברה במפלגה הקומוניסטית. אחרי שנודע לממונים עליה שהיא מתרגלת פאלון גונג, הם לא פסקו מלהטריד אותה וציוו עליה להפסיק את הטיפוח. בצורה נחרצת היא הודיעה: "עדיף לי לעזוב את עבודתי מלהפסיק את הטיפוח-תרגול. "(באותו זמן הכנסותיה היו די גבוהות). לא רק שהיא אמרה באינטרנט שהיא עוזבת את המפלגה הקומוניסטית, אלא גם התנערה מהמפלגה הקומוניסטית באסיפה המפלגתית של המחלקה שלה. באותו זמן, כל אחד היה צריך להרים את ידו כדי להסכים לעזיבתה את המפלגה הקומוניסטית. כתוצאה מכך, הרבה אנשים תמכו בזכותה לעזוב. עניין זה גרם לזעזוע בכל מחלקת הביטחון בה היא נמצאת.