(Minghui.org)

ב- 27 בדצמבר 2004 , אחרי השעה 9 בלילה תחת ההוראות "משרד 610" [1] של העיר שיה-מן, מפקדי אגפי משטרת, אזור הו-לי, אזור סי-מינג, אזור שיאנג-אן ומחוזות אחרים, הונהגו כמה מאות שוטרים בקבוצות של שבעה כל קבוצה, לביצוע פשיטה מטורפת על כמה תריסרי בתים של מתרגלי פאלון דאפא בכל העיר.

הם עיקלו בצורה בלתי חוקית מחשבים, מדפסות, צורבי די.וי.די, ספרי דאפא וחומרי "הבהרת אמת" [2] "ואסרו בצורה בלתי חוקית" [3] את המתרגלים. מתרגלים אחדים סבלו מפציעות בעת המאסר. הגב' צ'ן שיו-צ'ונג, שהיתה בשנות השישים לחייה, מתה בביתה באותו ערב כתוצאה מפעולות השוטרים. הפשיטה ארכה שלושה ימים. מאסרים בלתי חוקיים אלה היו הקשים ביותר בעיר מאז שג'יאנג זמין החל לרדוף את פאלון גונג ב- 1999.

מתרגלי פאלון דאפא הכלואים כוללים את הגב' יה מי (בת 40, מרצה בפקולטה לאמנויות יפות, אוניברסיטת שיה-מן), מר וו שנג-שיאן, (בשנות ה- 20 , בוגר אוניברסיטת שיה-מן, פקולטת מיכון [אוטומציה]), מר צ'ן רונג-הווי (בשנות ה- 30) הגב' יו איי-הואה (כבת 50) והגב' צ'ן צאי-ג'י (בשנות ה- 40).

בית המשפט דן בתחילת שנה זו את יו איי-הואה, באופן בלתי חוקי לארבע שנים בכלא ללא הודעה לבני משפחתה. הגב' יו ערערה וגזר דינה שונה לאחר מכן ל- 3.5 שנים בכלא. לאחרונה נודע כי הועברה ממרכז המעצרים לבית הכלא לנשים פו-ג'ואו. כל תהליך המשפט התבצע באופן לא חוקי ובחשאיות. למשפחתה של יו כל זה נאמר רק לאחר שטלפנו למרכז המעצרים.

יה-מי הועמדה למשפט בלתי חוקי באמצע חודש יוני, ובני משפחתה סיפרו זאת לעמיתיה לעבודה. המורים מהאוניברסיטה פרצו את מכשול הרשויות כדי להיות נוכחים בדיון כדי לתמוך בה. הסנגור של הגב' יה הגיש כתב הגנה, חפה מפשע. בית המשפט לא יכול היה לספק הוכחות אפקטיביות והיה חייב לסיים את המשפט בחופזה. מורי אוניברסיטת שיה-מן שנכחו במשפט כתבו יחדיו מכתב לוועדת החינוך המחוזית המערער בשמה של גב' יה ודורש את שחרורה. למרות זאת, בית המשפט זייף אשמה בה מואשמת גב' יה בקבלת עזרה כלכלית מעבר לים, כשלמעשה היו אלה רווחים ממכירת תמונותיה שם. בית המשפט הכריז כי המקרה שלה חמור ואינו מותאם להגעה לפסק דין וציינו שעליהם להעביר את המקרה לרמה שיפוטית יותר גבוהה.

וו שנג-שיאן וצ'ן רונג-הווי עדיין כלואים במקום סודי; הפרטים עדיין בחקירה.

צ'ן צאי-ג'י שוחררה בערבות ומחכה למשפט בתחילת שנה זו.

[1] "משרד 610 " -  סוכנות שנוצרה במיוחד כדי לרדוף את הפאלון גונג, בעלת סמכות בלתי מוגבלת על כל רמה של ניהול במפלגה ובכל המערכות הפוליטיות והשיפוטיות האחרות. [2] "הבהרת אמת" - בגלל רדיפת מתרגלי פאלון דאפא בסין, ומערכת השנאה המופצת ע"י התקשורת הנשלטת ע"י השלטונות בסין, מתרגלי פאלון גונג עוסקים בצורה אקטיבית ב" הבהרת האמת " : הסברת העובדות האמיתיות לקהל, וחשיפת הרדיפה. פעילויות הבהרת האמת כוללות שיחות עם אנשים פנים אל פנים, הדבקת מודעות ופוסטרים, חלוקת עלונים, ותליית כרזות.  מחוץ לסין- היכן שפאלון גונג מתורגל בחופשיות , המתרגלים חושפים בצורה יותר בולטת את הרדיפה, ע"י מצגות נגד עינויים, תערוכות אמנות, אתרי אינטרנט, ספרים, ירחונים, עיתונים, סרטים וע"י שליחת מכתבים. המטרה של הבהרת האמת היא לעזור לאנשים להבין מה זה פאלון גונג, ולחשוף את השקרים של המשטר הקומוניסטי בסין וכמו כן להעלות את תמיכת הציבור בסיום הרדיפה. [3]   "נאסר באופן לא חוקי"  או (נידון באופן לא חוקי) - בניגוד למה שהנשיא לשעבר ג'יאנג זמין שיזם את הרדיפה והמפלגה הקומוניסטית הסינית היו רוצים שאנשי העולם יאמינו, העיסוק (תרגול) בפאלון גונג אינו בלתי חוקי בסין. למרות שמחלקת הביטחון הציבורי פרסמה שורה של איסורים על התרגול בתחילת הרדיפה ב-1999 והנוגדים את החוקה, שום חוק לא הועבר ע"י הגוף המחוקק בסין, קונגרס האומה, או המעניק למשטרה  את הסמכות לאסור מתרגלי פאלון גונג על תרגול השיטה או על חלוקת עלונים. לדיון שלם של אי חוקיות רדיפת פאלון גונג אנא עיינו בסעיף "The Ban on Falun Gong—A Dictator's Whim, Not the Rule of Law".