(Minghui.org)

[כשהבהרתי את האמת אודות פאלון גונג, פגשתי באשה שהשתחררה ממחנה העבודה יאו-ג'יאה. היא הייתה פושעת שהורשעה, והיא ספרה לי על רדיפת מתרגלי הדאפא במחנה העבודה יאו-ג'יאה, שהיא עצמה הייתה עדה לה]

במחנה העבודה יאו-ג'יאה, השומרים קושרים את מתרגלות הדאפא בשרשרות ברזל למיטות. אינם מרשים למתרגלות להשתמש בשירותים, ולא משאירים להם ברירה אלא לעשות את צרכיהן במיטה. לאחר זאת הם מורים לפושעים לנקות זאת. השוטרים גורמים לפושעות להאכיל את המתרגלות בכוח. היא גם הייתה עדת ראיה לכך ששומר השתמש במחטים כדי לנקוב חורים בכל האצבעות של מתרגלת.

אשה זו גם סיפרה כי השומרים ניסו לאלצה להלעיט בכוח את המתרגלות, אך היא אמרה להם "אני יכולה לנקות אחריהן, אבל אני מעדיפה למות מאשר להאכיל אותן בכוח". השומרים לא הצליחו לאלץ אותה לעשות זאת. היא ניקתה את מיטות המתרגלות כל יום, והיה עליה לנקות אחרי 8 מתרגלות. היא סיפרה שכלואות שם עדיין כ- 10 מתרגלות.

על ידה יש צלקת. היא סיפרה לי, כשנשפטה החוקר שרף את ידה עם בדל סיגריה. וכששאלתי אותה כיצד הצליחה להשתחרר. והיא אמרה שאין לה מושג, יום אחד, מנהל מחנה העבודה שאל אותה אם היא רוצה לחזור לביתה וכשענתה "בודאי" המנהל שחרר אותה.

ואני אמרתי לה, מעשה טוב מפוצה בגמול טוב, והרוע מתוגמל בעונש קארמתי. בגלל שהיו לה מחשבות נכונות והיא התייחסה למתרגלות הדאפא בצורה טובה ואנושית ולא הסכימה להאכיל אותן בכוח, היא הרוויחה מכך.

היא הוסיפה ואמרה כי היא יודעת שמתרגלי הדאפא הם אנשים טובים. היא יכולה לדקלם את "דאפא הוא טוב" מ- "הונג-ין II"  ולשיר כמה שירי דאפא. סיפרתי לה על עוד כמה עובדות בקשר לרדיפה. היא הוסיפה ואמרה כי היא מבינה את כל מה שסיפרתי לה והיא מתכננת לפרוש מחברותה מכל ארגוני המפלגה הקומוניסטית הסינית ((CCP.