(Minghui.org)

שלושה נושאי משרה ציבורית ממזכירות הוועדה הפוליטית והמערכת המשפטית של הכרך דונג-צ'נג-פאנג: המזכיר סונג שיאו-בין, יו"ר המשרד הראשי צ'אי יו-צ'יאו, ומזכיר המפלגה הקומוניסטית הסינית מהכפר שי-טואן, יאנג שון, חברו לצוות המסתיר את האמת אודות מקרי האונס של שתי מתרגלות שאירעו לאחרונה על-ידי המשטרה בתחנת המשטרה. הם עקבו ואיימו על משפחות קרבנות האונס, לא אישרו להם לצאת לנסיעות ארוכות, וחסמו את שערי ביתם למשך הלילה בימים האחרונים.

הם ערכו פגישה של מזכירי המפלגה הקומוניסטית הסינית וראשי הכפר בכל דונג-צ'נג-פאנג. לאחר מכן הם הצהירו כי אגף משטרת מחוז הה-ביי הציעה פרס של 100 אלף יואן כדי למצוא את שתי המתרגלות, קרבנות האונס, שנמלטו. נושאי המשרה הציבורית מנסים להכחיש את האונס, לסחוט ממשפחותיהן 4000 יואן, ולשלוח אותן לעבודת פרך.

נושאי משרות ציבוריות אלה מוכנים להוציא כמה שצריך כסף כדי לאתר שני העדים: מר וואנג וגב' צ'וי, כדי לאלץ אותם לתת הצהרות כזב. הם רוצים שיאמרו כי הם לא הופרדו אף פעם משתי קרבנות האונס, מה שיצביע על כך שהשוטר האנס הה שוה-ג'יאן, מעולם לא הוציא את הקרבנות ביחידות, ומכך יצא שהאונס כלל לא התרחש. הם איימו על משפחות מתרגלי פאלון דאפא אחרים, והבטיחו כי יתנו להם חזרה את הכסף שסחטו מהם, אך כלל לא עשו זאת.

בשעות אחה"צ של יום 16 בדצמבר 2005 הוכרז דרך מערכת הרמקולים בכפר שי-טואן כי לשתי קרבנות האונס מחכים מכתבים רשומים המחכים שייקחו אותם. התושבים גילו כי המכתבים הם נשלחו על ידי הרשויות הסיניות. (כנראה בדרך זו הרשויות מנסות להוציא אותן ממחבואן בערמומיות – המערכת)

מספרי הטלפון של נושאי המשרות הציבוריות הקשורים למקרה במאמר באנגלית.