(Minghui.org)

לרגל השנה החדשה הסינית אנו מאחלים לתלמידי הפאלון דאפא ברחבי העולם הצלחה בטיפוח בהתמדה לקראת ההגשמה!


המילים שעל התמונה: שלושת הסימנים הסיניים הגדולים במרכז אומרים "אמת, חמלה וסובלנות".

המילים מצד ימין הן: "בשנה החדשה אנו מאחלים לתלמידי הדאפא ברחבי העולם, ובמיוחד אלו בסין, הצלחה שלמה בחתירה המתמדת בעשיית שלושת הדברים היטב והשגת ההגשמה בהקדם האפשרי!"

איחולים מכובדים מרשת מינג-הווי (הגרסה הסינית של רשת קלירויסדום).

היום האחרון של שנת Jiashen (שנת הקוף) לפי לוח השנה הירחי הסיני.