(Minghui.org)

השין-שינג (טבע הלב) של המתרגלים שכלואים במחנה העבודה מסאנג'יה משתפר במהירות עם ההתקדמות המהירה של שטף תיקון הפא וההצלה הנדיבה של המורה. כולנו מרגישים שהאווירה משתנה. החיוכים המזויפים וה"דאגה" הצבועה של השוטרים נעלמו והוחלפו בעצבנות ובשנאה. חלק מהשוטרים אף נראים מפוחדים.

מפעם לפעם, קומץ משתפי פעולה (מתרגלים לשעבר שתחת הלחץ פנו נגד הפאלון גונג ומסייעים כיום לרודפים), שהמשטרה הסתמכה עליהם ברדיפת המתרגלים, מצהירים כי הם פורשים ושבים לשורות המתרגלים. בעבר, משתפי הפעולה הקשיבו לשוטרים ועשו כל מה שנאמר להם. כעת, השוטרים מהססים לבקש מהם לבצע דברים. בעבר, לכל קבוצה היו 10 משתפי פעולה שסייעו לשוטרים, אך כעת, יש להם 8 בלבד ולא על כולם ניתן לסמוך.

בשנים 2002 ו- 2003, אם מישהו צעק "פאלון דאפא הוא נפלא", ולא חשוב היכן, תריסר אנשים היו תוקפים אותו או אותה. היו שניסו לכסות את פיו, היו כאלה שתפסו אותו בכוח ואחרים היו מכים אותו. כעת המצב התהפך. אתמול, מתרגל צעק "פאלון דאפא הוא נפלא!" בחדר האוכל ותריסר או שניים של אנשים חזרו על דבריו. עבר זמן רב עד שהשוטרים הגיעו ושניים מהם ניסו להוציא את המתרגל החוצה. אולם, לפני שהם הגיעו אליו כתריסר מתרגלים נעמדו על רגליהם והשוטרים החליטו להיכנע ולא עשו דבר.

גם מספר מתרגלים בקבוצות המשנה פעלו היטב. כולם נהגו בהתאם לדרישות של הדאפא והתבוננו פנימה. מתרגלים בשתיים מקבוצות המשנה של הקבוצה השניה הצהירו יחדיו שכל הדברים שהם אמרו או ביצעו בעבר ואינם מתאימים לדאפא, בטלים ומבוטלים. חלק מהמתרגלים במספר תתי קבוצות של הקבוצה הראשונה התכחשו גם הם לתכנונים של הכוחות הישנים וסרבו לבצע את התרגילים או העבודה שנדרשו מהם. בקבוצה הראשונה היו יותר מארבעים אנשים, אולם רק ארבעה מהם ביצעו את העבודה. גם אנשים בתתי הקבוצות האחרות הצהירו הצהרות חגיגיות (בהם הם חוזרים בהם מחתימות שנלקחו מהם בכפייה בעבר), אחד אחרי השני. בעבר, הכיתות לשטיפת מוח היו מלאות ב"סיכום האידיאולוגיה", "התנסויות ולקחים" ו"לימודים והבנות". כעת, כל אלו אינם עוד. דברים מסוג זה לא עלו אפילו בפגישת הסיכום של סוף השנה. כעת, ההבנות הקולקטיביות של המתרגלים התרוממו והם יכולים לחשוף את הרוע ואת שקריו. המתרגלים מאמתים את הדאפא ומתנגדים לתכנונים של הכוחות הישנים בכל רגע נתון.