(Minghui.org) ב-5 השנים האחרונות תחת מדיניות הרדיפה של ג'יאנג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית", מספר גדול של מתרגלי פאלון דאפא חפים מפשע עונו עד מוות. עד היום אומתו על ידי צד שלישי 1520 מקרי מוות ודווחו באתר מינג-הווי (Minghui.org). אולם המספר האמיתי של מקרי מוות של מתרגלי פאלון דאפא ברדיפה הוא גבוה הרבה יותר.

עקב הרדיפה הממושכת והחסימה הרצינית של מידע מסין, החלטנו לאסוף את שמות מתרגלי הפאלון דאפא הנעדרים בכל אזור. כך נוכל להמשיך לחקור הלאה את המקרים האלה כראיות נוספות על הרדיפה ולחשוף את הרדיפה בצורה מקיפה יותר.

לפיכך אנחנו מבקשים שמתרגלים בכל אזור יעזרו לספק לנו מידע אישי על אותם אנשים נעדרים, כמו כתובת הבית שלהם, מספרי טלפון, מידע על מקום העבודה הקודם שלהם, ממתי הם נעדרים וכל מידע נוסף.

ככל שיהיו יותר פרטים, כך זה טוב יותר.

26 במארס 2005