(Minghui.org)

1.   התכחשות חזקה לכוחות הישנים המשתמשים בקארמת מחלה כגורם לרדיפה

התחלתי בטיפוח-תרגול ב-1996. מאז שהחלה הרדיפה ב-1999 נרדפתי פעמים רבות ע"י תחנות המשטרה של האזור, המחוז, והכפר. נעצרתי, נקנסתי, רכוש משפחתי הוחרם, הפכתי לחסרת בית וסבלתי מעינויים פיזיים ונפשיים עזים. בליל ה-28 בדצמבר 2004 קרה לי מקרה של קארמת מחלה: גופי דימם מאד. המצב היה לפעמים מפחיד מאד, היות והדם זרם כמים, והיו גם די הרבה קרישי דם. חשתי כי אני חשובה כמתה, כאילו כל הדם התרוקן מגופי. לחיי היו חיוורות וקרות. על בן זוגי, שגם הוא מתרגל, נפל פחד מוות, והוא רצה לקחת אותי לבי"ח.

הייתי נחושה לא להכיר בסידורים של הכוחות הישנים. סירבתי לתת לידיים השחורות והרוחות הרקובות לרדוף אותי. לא הכרתי בהם. עדיין לא סיימתי את משימתי להציל יצורים חיים. ביקשתי מהמורה שימהר ויציל אותי, ואז התרחש הנס. חשתי בשטף חום בלבי, והדימום פסק. זה היה מורנו הכביר ומלא החמלה שהציל אותי. אני מלאת הכרת תודה למורה על שהציל אותי בעת משבר.

2. "משרד 610"[1] פחד להודות באי חוקיות מדיניותו. הצלחתי להשיג את דרכוני

לפני שנתיים הגשתי בקשה לוויזת תייר כדי לנסוע ולבקר את קרובי, אך התהליך נעצר בתחנת המשטרה. עובד הסגל, שלא מילא אחר החוק, אמר כי במדיניות הקיימת למתרגלי פאלון גונג אין רשות לצאת לחו"ל. למרות שהתנגדתי לכך ששללו ממני את זכויות האזרח שלי, הפרו את חרותי האישית, והתעלמו מהחוקה הסינית., נאלצתי לוותר.

בשנה שעברה הגשתי שוב בקשה לקבלת דרכון כדי לנסוע ולבקר את קרובי. במשטרה נאמר לי כי כל מי שמתרגל פאלון גונג חייב לקבל ניירות מ"משרד 610"[1] כדי לעזוב את המדינה, אלא אם זה אושר ע"י מקום עבודתו. למעשה מקום עבודתי אישר את בקשתי, וכך גם נכתב בטופס, אך עדיין בקשתי נדחתה. דרשתי הסבר רשמי, ונאמר לי כי "משרד 610" הורה שאסור לי לעזוב את סין.

חשבתי לעצמי: בגלל הסידורים של הכוחות הישנים ויתרתי בפעם האחרונה על מאבק למען זכויותיי הבסיסיות. בפעם הזאת אנצח את הרוע. אם הסגל השיב בסירוב לטופס בקשתי, אפנה אליהם בגישה הגיונית, אבקש הסברים, אפרסם התעללויות אלה בזכויות אדם ואתן לאנשים להבין מה באמת מתרחש פה.

נחושה להתכחש לסידורים של הכוחות הישנים, הלכתי ל"משרד 610" עם מחשבותי הנחושות. כשדיברתי איתם בקשר לטופס הבקשה, הם הכחישו שיש צורך בניירת מ"משרד 610" כדי לעזוב את המדינה, מה שהיה בניגוד גמור למילים שנאמרו בתחנת המשטרה. טלפנתי מ"משרד 610" לתחנת המשטרה, ואמרתי להם שיסתדרו ביניהם. לאחר שיחה קצרה תחנת המשטרה הפסיקה את השיחה. בתחנת המשטרה התרגזו מאד על העובדה ש"משרד 610" סירבו לעבוד לפי הנוהל המתאים, עובדי "משרד 610" שיקרו להם, בהכחישם שהם נתנו למשטרה את ההוראה לא לאפשר לי לעזוב את המדינה. ה"משרד" עשה דברים מבישים אלה, אך העובדים פחדו, ולא רצו להודות במעשיהם.

כתוצאה מכך קבלתי את דרכוני ללא האישורים מ"משרד 610". זהו הכוח של המחשבות הנכונות והמעשים הנכונים. אף על פי שההופעה של הרוע יכולה להיות מרושעת ואכזרית, הרוע לא יכול אף פעם לגבור על היושר והצדק.

[1] "משרד 610": -סוכנות שנוצרה במיוחד כדי לרדוף את הפאלון גונג, עם סמכות בלתי מוגבלת על כל רמה של ניהול במפלגה ובכל המערכות הפוליטיות והשיפוטיות האחרות