(Minghui.org)

ב-22 באפריל אחר הצהרים, מתרגלי פאלון גונג בצרפת התאספו בחזית השגרירות הסינית כדי להנציח את עתירת ה-"25 באפריל" .

לפני שש שנים, עשרת אלפים מתרגלי פאלון גונג בסין (שם נוסד הפאלון גונג) פנו ל"משרד העתירות של המדינה" ליד ג'ונג-נאן-האי שבבייג'ינג, כדי לעתור בשקט לזכותם, כפי שמתיר החוק, לתרגל פאלון גונג. עתירתם תפשה את תשומת ליבו של העולם כולו. הנימוס, חוסר האנוכיות, והאומץ שלהם להתייצב מול הרשויות למען האמת, הראתה לעולם את הרוח של "האמת-החמלה והסובלנות", עקרונות הפאלון דאפא, וסימנה בהיסטוריה תקופה חדשה של הגנה על הצדק והמצפון.כרזות התופסות את העין ולוחות מצגת מול השגרירות הסינית


הבהרת האמת על הרדיפה בסין


מבהירים את האמת לגבי הפאלון גונג מול השגרירות הסינית

הגברת לי, שהיתה עדה לסיבה הישירה לעתירה אמרה לכתב "באפריל 1999 קראתי את המאמר מאת ג'ואו-שיאו בעיתון Science and Technology Knowledge for Youth (מדע וטכנולוגיה לנוער), שפורסם ב"אוניברסיטת נורמל שבטיאן-ג'ין", שהפיץ שמועות כי הפאלון גונג גורם לבעיות נפשיות ואמר כי זה יעלה למפלגה ולמדינה כסף. הלכתי עם המתרגלים העמיתים שלי למשרדי העיתון להיפגש עם העורך. רבים מאתנו סיפרו את הסיפור האישי שלהם על התועלת שהפקנו מתרגול הפאלון גונג. העורך התרגש מאוד והבטיח לדווח לנשיא ולהשיב לנו במהרה. בערב ה-23 באפריל, שוטרים חמושים מ"אגף המשטרה של טיאן-ג'ין" היכו ועצרו מתרגלי פאלון גונג. אני הייתי בין אלה שהורחקו מהמבנה. הלכנו אל "ממשל העיר", אולם בניין המשרדים נמצא תחת אבטחה כבדה של המשטרה. נאמר לי כי זה יהיה בלתי אפשרי לשחרר את המתרגלים ללא אישור מבייג'ינג. זו הסיבה בעטיה פנו מתרגלים בעתירה לבייג'ינג. אולם, רשויות טיאן-ג'ין שיקרו בטלוויזיה וטענו כי "אף מתרגל לא הוכה ולא נעצר".

מה שביקשו מתרגלי הפאלון גונג היה חוקי לחלוטין והם עשו זאת בדרך צודקת. אולם, נשיא סין  לשעבר, ג'יאנג זמין, מונע על ידי הרצון האישי והקנאה שלו, ו"המפלגה הקומוניסטית" לא יכלו לסבול את הנהירה של העם הסיני אחר "אמת-חמלה וסובלנות". ב-20 ביולי 1999 הם החלו ברדיפה האכזרית אחר הפאלון גונג. אנשים רבים כל כך מתו ורבים כל כך אולצו לעזוב את בתיהם בשל הרדיפה. אולם, המתרגלים עמדו איתנים באמונתם. כיום, יותר ויותר אנשים למדו את הסיפור האמיתי של הפאלון גונג. השלווה והרציונליות של העתירה ב-"25 באפריל" נמשכות.

מתרגלי פאלון גונג בצרפת ביצעו בשקט את התרגילים ושלחו מחשבות נכונות במהלך ההתאספות שלהם מול השגרירות הסינית. חלק חילקו עלונים וסיפרו לעוברים ולשבים על העתירה. הכרזות ולוחות המצגת תפשו את תשומת ליבם של האנשים. מנהל צרפתי של חברה מפורסמת למשלוחים בדואר-אוויר אמר למתרגלי הפאלון גונג כי חברתו מנהלת עסקים עם סין ויש לו יחסים טובים עם שר החוץ הסיני. הוא אמר שיעשה כמיטב יכולתו לעזור למתרגלי הפאלון גונג והשאיר את כרטיס הביקור שלו. רבים גילו סימפאטיה כלפי המתרגלים ואמרו להם להחזיק מעמד. כמה התעניינו בפאלון גונג ושאלו לגבי מידע על ספרי פאלון גונג ואתרי תרגול מקומיים.