(Minghui.org)

ג'ינג-ג'ינג הקטנה, בת השבע, לומדת בכיתה א', והיא גם מתרגלת פאלון דאפא. גם הוריה מתרגלי פאלון דאפא שמבהירים את האמת על השיטה ועל הרדיפה ועוזרים להציל יצורים חיים. ג'ינג-ג'ינג הקטנה מנסה לעשות מה שהיא חשה שנכון לעשות ומספרת לחבריה בכיתה ש"פאלון דאפא הוא טוב!"

לאחרונה בקש המורה מילדי הכיתה לצייר ציורים כשהם משתמשים בדמיונם, וכל המשימות יעברו הערכה. ג'ינג-ג'ינג הקטנה ציירה פאלון. מתחת לפאלון ציירה לוטוס בפריחתו, וכמו כן כתבה "פאלון דאפא טוב!"

נגע ללבו של המורה לבה הטהור, והוא תלה את הציור על הקיר בכיתה. חברי כיתתה והתלמידים מכיתות גבוהות יותר התאספו בכיתתה כדי להתבונן בציור של הפאלון.