(Minghui.org)

"]הצהרה חגיגית" היא הצהרה פומבית בה האדם מכריז כלפי העולם שכל מה שהוא/היא אמר או עשה נגד הפאלון דאפא תחת כפייה או הטעייה בטל ומבוטל. רוב ההצהרות האלו הגיעו ממתרגלי פאלון דאפא בסין שביקשו להביע חרטה על כך שבהיותם נתונים לעינוי פיזי ולשטיפת מוח הם חתמו על מסמכים המצהירים על התנתקות מהדאפא ועל מתן התחייבות להפסקת התרגול. כמו כן, ככל שיותר ויותר אנשים בסין לומדים את האמת על השקרים וההטעיות של משטרו של ג'יאנג זמין, אנשים רבים שאינם מתרגלים מגישים גם הם "הצהרות חגיגיות" מאמר נוסף בקישור:  http://www.falunnews.org.il/articles_p/2005/04/c_01/59868_25.htm]

הצהרה חגיגית מאת: לי יאנג

7 במרץ 2005

קראתי ספרים שקשורים לדאפא עם אמא שלי כאשר הייתי צעיר וידעתי שפאלון דאפא הוא תרגול של אמת, חמלה, סובלנות. בגלל שאמא שלי נרדפה פעמיים, ובגלל שלא הבנתי לחלוטין את הדאפא, הורעלתי ע"י המילים [התעמולה – המת'] של הרוע ואמרתי דברים לא מכובדים על הדאפא ועל המורה. לא לקחתי אחריות על העתיד שלי. המורה כאן כדי להציל יצורים חיים ואני הוא יצור חי, אז אני חייב לכבד את המורה ואת הדאפא ולקחת אחריות על עצמי. אני עכשיו מצהיר שכל מה שאמרתי נגד הפאלון דאפא הוא מבוטל. אני אחסל, מעומק לבי, כל שריד של המפלגה הקומוניסטית המרושעת שנשאר בתוכי. מהיום והלאה, אני אפנה את עצמי באופן ישיר ללכת בדרך שהמורה ארגן בשבילי ואהפוך למתרגל פאלון דאפא צעיר וטוב.

הצהרה חגיגית מאת: יאנג לי-צ'אן

14 במרץ 2005   בשנת 1999, הייתי עדיין בבית ספר יסודי. המורה שלי אמר לכיתה שלנו שאנחנו חייבים לחתום על הצהרה שמצהירה שאנחנו מתנגדים לפאלון דאפא. באותו זמן, לא הבנתי את האמת, והאמנתי לשקרים של המפלגה הקומוניסטית, אז חתמתי על זה. עכשיו בבית של דודנית שלי הבנתי את האמת של הפאלון גונג, משום שכל המשפחה שלה תרגלה את זה, והם שלווים, שמחים, ומאוד טובים. דרך הבהרת האמת התמידית שלהם אני עכשיו מבין שפאלון דאפא באמת מציל אנשים, והמפלגה הקומוניסטית מנסה להשמיד אותנו. בזמן הנוכחי התחלתי לתרגל פאלון גונג. אני עכשיו יוצא נגד החתימה הריקנית הזו. מהיום והלאה, אני אפנה את עצמי באופן ישיר ללכת בדרך שהמורה ארגן בשבילי ואהפוך למתרגל פאלון דאפא צעיר וטוב.

הצהרה חגיגית מאת: צ'ן יאן-זו

10 למרץ, 2005

כאשר הייתי בן שבע, צוות המורים הכריח אותנו לחתום על הצהרה שאנחנו מתנגדים לפאלון גונג. באותו זמן לא רציתי לחתום, אך עדיין המורה שלי אמר לי שאני חייב, אז תחת לחץ רשמתי את שם החיבה שלי. עכשיו אני מבין שטעיתי, ושנכנעתי לרוע. אני עכשיו יוצא נגד החתימה הריקנית הזו.  מהיום והלאה, אני אפנה את עצמי באופן ישיר ללכת בדרך שהמורה ארגן בשבילי ואהפוך למתרגל פאלון דאפא צעיר וטוב.