(Minghui.org)

ב-23 במאי 2004  הסנטור ג'ף שונברג מהסנאט של מדינת אילינוי הציג הכרזת תמיכה בפאלון גונג. בהכרזה נכתב: "ירשם ויזכר על ידי הסנאט של האסיפה  הכללית ה-93 שאנו מביעים את ברכותינו לפאלון גונג על מאמציו הבלתי נלאים לשיפור הבריאות ואיכות החיים של חבריו".