(Minghui.org)

רמקולים בתאים השתתקו

בערב ראש השנה הסיני ב-2001, נכלאו 28 מתרגלי דאפא באופן לא חוקי במרכז מעצר ווצ'נג במחוז שנדונג. יום אחד אנשים ממחלקת התעמולה הלכו למרכז המעצר להפיץ תעמולה נגד פאלון דאפא. היה רמקול בכל תא. באותו הזמן מתרגלים לא ידעו על שליחת מחשבות נכונות. אבל לכל המתרגלים היתה אותה מחשבה: אנחנו לא יכולים להרשות לאנשים להשמיץ את דאפא. באותו זמן מספר מתרגלים צעקו: "מה שאתם אומרים זה לא נכון! זוהי האשמת שווא נגד פאלון גונג". זמן קצר לאחר מכן, כל הרמקולים בתאים השתתקו והאחראים לקחו את הרמקולים ועזבו במהרה. כמה מתרגלות זעקו מאחוריהם: "אל תעזבו! תנו לנו לומר לכם את האמת". אנשי התעמולה עזבו אפילו בלי לסובב את הראש. המתרגלים בתאים אמרו: "פאלון גונג באמת מדהים. היום הבנו זאת עד הסוף."

"אל תרשו לאנשים רעים לדבר"

בסתיו 2000, חטיבת ביניים בגוצ'נג במחוז הו-ביי ארגנה מעל 1000 מורים ותלמידים ללכת למגרש המשחקים להקשיב לדו"ח השמצות מהמשטרה על הפאלון דאפא. פנגי, מתרגל צעיר בן 14, שלח מחשבות נכונות שלא אפשרו לשוטר לדבר. התוצאה הייתה שהשוטר גמגם משפט אחד: "אל תאמינו באינטרנט...אינטרנט." כל המורים והתלמידים שמעו: "צב.... צב" והם צחקו. השוטר לא היה יכול לומר כלום, והוא ירד מהבמה והלך.

שוטרים פחדו מהתנהגות ישרה של מתרגלי דאפא

בכלא בעיר ננצ'נג במחוז גיאנשי, בעקבות פיתוי של פרס על סך 5000 יואן על כל מתרגל ש"שונה", המשטרה באמת ניסתה את כל האמצעים המרושעים ביותר. הם לא רק השתמשו בעינויים כנגד מתרגלי הדאפא, אלא גם הכריחו את קרובי משפחתם שיעזרו "לשנות" אותם. אם הם סרבו, המשטרה לא אפשרה להם לבקר את משפחתם.

יום אחד מפקח משטרה זימן את אביו של מתרגל אחד, ואמר לו לבוא לראות את בנו. האבא גם הוא מתרגל דאפא, אבל השוטר לא ידע זאת. כשהאבא הלך לכלא, הוא הסתכל ישר במפקח של המשטרה. השוטר לא העז להסתכל עליו חזרה. השוטר אמר: "אל תסתכל עלי, אני מרגיש לא נוח. נראה שיש שתי אלומות אור בעיניך". הרוע באמת מפחד מיושר.