(Minghui.org)

ה-20 ביולי, 2005 מציין 6 שנים לתחילת הרדיפה של הפאלון גונג בסין. מתרגלי פאלון גונג במלזיה קיימו משמרת נרות בפארק טאמאן ג'איה לזכרם של 2691 מתרגלי פאלון גונג שעונו למוות באכזריות בסין. הם גם חשפו את הרדיפה הבלתי אנושית וחסרת ההגיון של המק"ס.



מתרגלים שולחים בשקט מחשבות נכונות בפארק, האירוע חגיגי ומכובד