(Minghui.org)

ב-21 ביולי 2005 כאשר מזכיר המפלגה של מחוז הן-נאן של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) שו גואנג-צ'ון היה בראש משלחת לסן פרנסיסקו, הוגשה כנגדו תביעה פלילית על ידי הארגון העולמי לזכויות אדם. הארגון האשים את שו גואנג-צ'ון בביצוע פשעים של רצח עם ועינויים נגד מתרגלי פאלון גונג. עד כה אומתו מותם של 95 מתרגלים ממחוז הן-נאן כתוצאה מהרדיפה. מחיר הדמים האמיתי הוא הרבה יותר גבוה.מתרגלי פאלון גונג תומכים בתביעה נגד שו גואנג-צ'ון לפני עיריית סן פרנסיסקו

לפי החוק בארה"ב, אנשים שמבצעים פשע של עינויים מחוץ לארה"ב יכולים להיענש בתוך ארה"ב. חוקי ההגירה והמכס מונעים מאנשים שביצעו פשע של עינויים והפרת זכויות אדם מלהיכנס לארה"ב. אחד התובעים הוא מתרגל פאלון גונג שגר כעת בסין. הוא נשלח בכוח למחנה עבודה בכפייה #3 של מחוז הן-נאן וסבל מעינויים שם. הכריחו אותו להתכחש לאמונתו ולוותר על טיפוח. הכריחו אותו לעבוד בפרך, לייצר מוצרים שהחברה "מוצרי שיער רבקה" מייצאת מחוץ לסין.

עו"ד מהארגון העולמי לזכויות אדם ציין שיבוא יום שנגד פקידים מהמק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) שהשתתפו ברדיפת מתרגלי פאלון גונג, יוגשו תביעות אזרחיות ופליליות גם בארצם. הקהילה הבינלאומית לא תהיה סבלנית יותר כנגד אלו המבצעים פשעים של רצח עם ועינויים נגד בני עמם.

גם לפני המקרה הזה פקידים בכירים של המק"ס, כולל גם ג'יאנג זמין, נתבעו בארצות רבות על רדיפת מתרגלי פאלון גונג.