(Minghui.org)

30 ביוני 2005

אמנית מסידני, שתובעת את נשיא סין לשעבר ואת הסוכנות דמוית הגסטאפו, "משרד 610", אמרה במסיבת עיתונאים ב-30 ביוני, כי המשרד למסחר וקשרי החוץ האוסטרלי (DFAT) עזרה לממשל הסיני לבטל את תיק התביעה שהגישה.

הטענות הגיעו אחרי שהאפוק טיימס ראיין את הדיפלומאט הסיני שערק, צ'ן יונג-לין, שטען שד"ר גאוף רדי, סגן מזכיר משרד המסחר קשרי חוץ, הבטיח לממשל הסיני כי יבקש את החומר מבית דין העליון, יבטל את תיק התביעה, ויביא אותה לסופה.

"בגלל אופי עבודתי כדיפלומט, הייתי עד למקרים רבים של עסקאות סודיות בין הממשלות האוסטרלית והסינית, ומידע זה הכביד על מצפוני", אמר צ'ן שנטש את משרתו כדיפלומט בכיר בשגרירות הסינית בסידני ב-26 במאי.

גברת ג'אנג צ'ווי-יינג הגישה את התביעה בבית דין העליון החדש בניו סאות ווילס, וטענה על עינויים ופשעים נגד האנושות. היא נכלאה בגלל אמונתה, למשך שמונה חודשים במרכז מעצר שאנג-מיי-לין #1 בעיר שן-ג'ן, סין.

"אסרו אותי, הכו אותי, הפשיטו אותי ונעלו אותי עם אסירים גברים בגלל שאני מתרגלת פאלון גונג" אמרה גברת ג'אנג.

פאלון גונג היא שיטה סינית עתיקה לתרגול ומדיטציה הדוגלת בעקרונות של אמת, חמלה, סובלנות. פאלון גונג הייתה מאוד פופולארית  ותורגלה בסין עד 1999, במהלך שנה זו ג'יאנג זמין התחיל לרדוף באופן אכזרי את השיטה. 2629 מתרגלים מתו כתוצאה מהרדיפה לפי מרכז המידע האוסטרלי של פאלון דאפא.

מאז שתביעת גברת ג'אנג הוגשה, השגריר הסיני פו יינג ביקר שוב ושוב במשרד המסחר וקשרי החוץ, וביקש מהם להתערב ולבטל את התביעה. אולם ארגון אמנסטי באוסטרליה מצהיר שהתיק צריך להיות מטופל בתהליך חלופי מיוחד, ולא על ידי המשרד למסחר וקשרי חוץ.

הממשל הסיני מרגיש עצמו במצב מביך, לעמוד מול פאלון גונג בבית משפט וממשיך ללחוץ על המשרד למסחר וקשרי החוץ, וגרם לשיתוף פעולה מצידם להכנת כמה מסמכים משפטיים התומכים בממשל הסיני, לפי עדויות מצ'ן.

"המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) משוכנעת שביכולתה לאלץ את הממשל האוסטרלי ללכת אחרי מטרותיה דרך לחץ כלכלי ותמריצים", אומר צ'ן.

שני דיונים נערכו בבית המשפט העליון החדש בניו סאות ווילס בדצמבר 2004 ולאחרונה, בפברואר. הנאשמים לא הופיעו בפני רשם בית המשפט.

[...]

צ'ן יונג-לין מאמין שהדיאלוג בקשר לזכויות האדם, בין סין לאוסטרליה הוא רק הצגה לרצות את הציבור האוסטרלי, כששום התקדמות לא ממש נעשית.

"כשפקידי ממשל בכירים ביקרו בסין, הם לא דנו בשום נושאים על זכויות אדם. אני יודע מה נאמר בביקורים אלה , משום שנשלחו תקצירים של כל ביקור לקונסוליה", אמר צ'ן.