(Minghui.org)

[תמצית המאמר בלבד. למי שמעוניין במאמר המלא: הקישור מצוין מטה]

הכותב מדבר על כך שמתרגלים משתמשים בהבהרת האמת במקרים לא מדויקים, או בפרטים לא מדייקים בעניין מקרי מוות, או מגזימים בהצגת המקרים. בכך, מציין הכותב, אנחנו חוסכים מעט ומפסידים הרבה.

כיוון שאם שולחים, לדוגמה, התנסות למינגהוי (האתר בסינית) או קלירויסדום, ויש בה אי דיוקים, אז בסין מנצלים את זה במחנות העבודה בכפייה כדי להראות למתרגלים שם איך מינגהוי איננו אמין, וזה אחד האמצעים לשבור את רוחם של המתרגלים ולגרום להם לעבור "טרנספורמציה".

כמו כן הכותב מציין שצורה כזו של חוסר אחריות לגבי מידע, או הגזמה שלפעמים נעשית במודע כדי לגעת בליבו של השומע, היא חלק מהמנטליות של המפלגה הקומוניסטית הסינית, שם כל אחד עושה דברים בלי אחריות לחברה, כיוון שה"התועלת מגיעה ישירות לעצמך, אך המגרעות מגיעות לכולם" ("עצמך" יכול להיות גם של משפחתך או סביבתך הקרובה).

[הערכת מערכת פאלוניוז: טעות נפוצה של מתרגלים היא שהסקר שגילה את מספר מתרגלי הפאלון גונג בסין היה ב-1999 ושמספר המתרגלים שנספר הוא 100 מיליון. הסקר לא היה בשנת 1999, אלא שנתיים או שלוש קודם, ומספר המתרגלים שנספרו בו הוא 70 מיליון.

סקר זה פרש לראשונה באופן מוחשי את הפופולריות העצומה של השיטה העממית, שתוך 4-5 שנים סחפה 70 מיליון סינים. בשנתיים שאחרי עלה מספר המתרגלים ב- 30 מיליון, כך שעם הנחתת הרדיפה ע"י ג'יאנג זמין ביולי 1999, היו כ- 100 מיליון מתרגלים בסין].

שם המאמר באנגלית: Facts in Reports for Clarifying the Truth Should be Verified and Used Carefully הקישור: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/8/15/63937.html