(Minghui.org)

בחורף 2004 השתתפתי בטקס חתונה מיוחד במינו בעיר וויי-שיאן, פרובינצית הא-ביי. אורחים רבים הגיעו לחתונה החל מהצהריים.

כשהגיע הרגע בו הורי הזוג עולים לבמה לשאת נאום, זוג בשנות החמישים עלה לבמה בעליזות, והאשה אמרה: "תודה רבה, חברים וקרובים, שהגעתם לחתונת בני וכלתי. היום אני רווה עונג ביותר, וזה נוגע לליבי. זאת כיוון שהצלחתי לבסוף לשרוד לראות יום זה, יום חתונת בני". הרבה אורחים פקחו עיניים בפליאה.

האם המשיכה: "רופאים בבית החולים צפו כבר את מותי. סבלתי בעבר ממחלות רבות, והיה עלי להתאשפז פעמים רבות. בזבזנו המון כסף ועדיין לא השתפר מצבי. ב- 1998 הייתי חולה באופן חמור ואושפזתי שוב. הפעם הרופא נתן לי מכתב שמצבי קריטי וימי ספורים. בקשתי להישאר בבית החולים נדחתה, והיה עלי לחזור הביתה ולהתכונן ללווייתי. ריחמתי על בני, שהיה אז בן-עשרה, ויצטרך במהרה להתמודד עם אבדני.....הייתי בייאוש גמור".

כל האולם היה בדממה. "לאחר מכן, ידיד הכיר לי את הפאלון גונג. מאז ואילך הפאלון גונג שינה את גורלי. תוך מספר חודשי טיפוח חזרתי לחיות. הפאלון גונג נתן לי הזדמנות שנייה. בלעדיו לא הייתי יכולה לחיות היום, או להיות נוכחת כאן בחתונת בני".

היא המשיכה: " ב- 20 ביולי 1999 המשטר של ג'יאנג החל לדכא ולרדוף את הפאלון גונג בכל רחבי המדינה. אנשים במשפחתי נעצרו בלא דין, נקנסו, ועונו במכשירי עינוי שונים, אינספור פעמים. פעם שוטרי מרכז המעצר המחוזי שאלו אותי אם זה לא בסדר מצד השלטונות לרדוף את הפאלון גונג. אמרתי שזה בטוח לא בסדר. כאדם, עלי לדבר בהתאם למצפוני. אני אדם שקיבל גזר דין מוות מבית החולים, והפאלון גונג נתן לי חיים נוספים והבטיח אושר במשפחתי, לימד כל אחד במשפחתי להיות אדם טוב. האם תוכלו לומר שזה בסדר או לא בסדר? כאנשים, לא נוכל ללכת נגד מצפוננו".

זה נגע בלב כל אורחי החתונה, אנשים רבים הנהנו בהסכמה, וכמה מהם היו שקועים במחשבה עמוקה.

"והנה אני נוכחת בחתונת בני, ואני חושבת שיש קשר גורלי בינינו שנפגשנו פה. אם יש בכם כאלו שהחלו לטפח בפאלון גונג, אנא טפחו בהתמדה, ואל תאכזבו את המורה. אלו מביניכם שעדיין אינם מטפחים, אנא קראו במהרה את הספר "ג'ואן פאלון", ונסו להבין את הסיפור האמיתי של הפאלון גונג. זו ממש הזדמנות נדירה לכולנו."

אחרי שהיא סיימה את דבריה, היא ירדה מהבמה ולחצה את ידי האורחים. היא הזכירה לכל אחד ואחד שיזכור לטפח בהתמדה, שיזכור שפאלון גונג הוא טוב! ששאיפתה להעניק את זאת כמתנה לכולם, והיא המתנה היקרה ביותר בעולם.

באותו היום היתה במלון עוד חתונה, היו הרבה אורחים והרבה עובדי מלון, כ- 400 איש, וכל האולם היה שקט כשכולם הקשיבו למתרגלת הדאפא הזו המספרת את סיפורה.

במשך הארוחה כולם דיברו על נושא הפאלון גונג, אחרי הארוחה, בשעה שהאורחים התפזרו, היא הזכירה לכולם שוב שהפאלון גונג הוא טוב, והאורחים הביעו את תודתם והערכתם.