(Minghui.org)

מטפחת הדאפא גב' שו ג'ינג-שיאנג מהעיר צ'אנג-שה, פרובינציית הו-נאן, אשר נעצרה לפני 4 חודשים ע"י המשטרה,  מתמודדת כיום עם משפט לא חוקי. בעלה ובנה, שאינם מטפחי דאפא, נשלחו למחנה לעבודה בכפיה לפני מספר ימים.

גב' שו ג'ינג-שיאנג בת 52. היא עובדת אשר פרשה מחברת בנייה מצ'אנג-שה וחייה באזור ג'ו-שאן יו-אן קאי-פו. אחרי שמשטרו של ג'יאנג החרים את הפאלון גונג באופן בלתי חוקי ב-20 ביולי, 1999, היא נשארה יציבה באמונתה בפאלון גונג והבהירה את האמת לאנשים רבים. בעתירה בבייג'ינג ב-2000 היא נעצרה באופן בלתי חוקי. ב-2002, במהלך הקונגרס השישה עשר של הממשלה, היא נעצרה ונלקחה למרכז לשטיפת מוח לאו-דאו-הא שבעיר צ'אנג-שה, שם נחשפה בכוח לשטיפת מוח. אף-על-פי-כן, בכל זמן שהייתה שם היא אף פעם לא שיתפה פעולה עם השוטרים המרושעים.

ב-7 אפריל, 2005 כל משפחתה של שו ג'ינג-שיאנג נעצרה ע"י המשטרה ונלקחה למחלקת המשטרה שינג-הא, באזור קאי-פו בסניף מחלקת המשטרה בצ'אנג-שה. באותו יום, המשטרה חיכתה לבנה, שן שיאו-מינג, שהיה בדרכו לביתו מהעבודה. הם עצרו אותו, לקחו את מפתחות ביתו, והשתמשו בזה להיכנס לבית ועצרו את גב' שו ובעלה של גב' שו. המתרגל שן הסן אף הוא נעצר באותו יום.

נאמר ששן הסן ושן שיאו-מינג נשלחו כבר למחנה לעבודה שינג קאי-פו בעיר צ'אנג-שה. הם נשפטו באופן בלתי חוקי לשנה אחת ושלושה חודשים ושנה ושישה חודשים בהתאמה. שן הסן עבד בחברת תובלה בצ'אנג-שה. הוא בן 58. הבן, שן שיאו-מינג, בן 20 והוא מהנדס תוכנה. אף לא אחד מהם מתרגל פאלון גונג, אבל שניהם האמינו שפאלון גונג טוב.

על פי הדיווח, גב' שו כבר קיבלה "מסמכי תביעה משפטית" כביכול מאזור קאי-פו מפרובינציית צ'אנג-שה, בהם נאמר שב-4 באוגוסט בית-המשפט שבאזור קאי-פו יחל במעקב אחריה.

כאשר פקידי משטרת מרכז המעצר שינג-הא עצרו את כל משפחתה של שו, הם עשו הרבה דברים בניגוד לחוק. לדוגמא, הם הכריחו קרוב של שו לחתום על מסמך מעצר עם תאריך שונה (ב- 13 באפריל, 2005, אבל הכריחו את הקרוב משפחה לחתום על ה- 8 באפריל). מרכז המעצר הפר גם את נהלי הליך חקירת ה"פשע". אחרי מעצרה של גב' שו, הם חיפשו בביתה מבלי שקרוביה היו נוכחים. בתגובה לעתירת קרובה של שו, פקיד משטרה מקומי, ג'ואו מאו-הואה, הציע לקרוב של שו לחפש מכר שעבד במחלקה לביטחון הציבור של הפרובינציה בכדי לשחרר את שן שיאו-מינג. כמו כן הוא הכיר להם מישהו בשם ג'אנג בכדי לעזור לקרוב להשתחרר. מאוחר יותר ג'אנג ביקש  מהקרוב 400 יואן על כך "שהתחבר עם הפקידים". וונג יואה-פינג, הפקיד המשטרתי אשר טפל במקרה, גם הכריח את הקרוב לקנות לו סיגריות בשווי 600 יואן.

מספרי טלפון של העיר צ'אנג-שה ששייכים למקרה הזה הם:

אזור קאי-פו מחלקת משטרת שינג-הא לי הונג-ליאנג, ראש: 86-13908494949(פלאפון) ג'ואו שיאו-יי, מדריך: 86-13974964699(פלאפון) פקיד משטרה שמעורב ברדיפה, ג'ואו מאו-הואה: 86-13974835118(פלאפון)   פקיד משטרה שמעורב ברדיפה, וונג יואה-פינג: 86-13637417417(פלאפון)

עיר צ'אנג-שה, אזור קאי-פו, ביטחון ציבורי בוראה-וו שיאו שיאנג-סי, מנהל: 86-731-4496071(משרד), 86-731-4496089(בית), 86-13907313636(פלאפון) לן גוי-לינג, סגן מנהל: 86-731-4496075(משרד), 86-731-4488148(בית), 86-13808465269(פלאפון) סוי שיאנג-בינג, סגן מנהל: 86-731-4496138(משרד), 86-731-5791196(בית), 86-13907488199(פלאפון) פאן אן-שן, סגן מנהל: 86-731-4496072(משרד), 86-731-5221100(בית), 86-13808489999(פלאפון)

אזור קאי-פו, ביטחון ציבורי אזור בוראה-וו, דיביזיית ביטחון(מחלקת ביטחון פוליטית לשעבר):  86-731-4496078

אזור קאי-פו, עיר צ'אנג-סה, פרקליטות בוראה-וו משרד מנהל פרקליטות: 86-731-4514884 משרד עוזר של מנהל הפרקליטות 86-731-4553635 משרד: 86-731-4553649

בית משפט אזור קאי-פו משרד דיקן של בית המשפט: 86-731-4558976 משרד: 86-731-4513100  משרד הוצאה להורג: 86-731-4532417 אחרים: 86-731-4519154

קרובים של שו ג'ינג-שיאן

שו ג'ינג-רן, אחות: 86-731-5666527(בית) שו ג'ינג-שאו, אח: 86-731-2380697(בית), 86-13875837697(פלאפון)