(Minghui.org)

מאז אפריל 2005, סוכני "משרד 610" במחוז רונג עצרו 11 מתרגלי פאלון דאפא, כולל ג'ואו זיפינג, ג'ו רונג-ג'וי, שיא סי-מיי, שו גוי-הוא, שו דא, שו סאן, לו סאן, לו גוי-פאנג, דינג צ'ון-גנג ואחרים. סוכני "משרד 610" גם בזזו יותר מ- 20 בתים. מתרגלת פאלון דאפא גברת לו גוי-פאנג, בשנות השבעים  לחייה, נידונה לארבע שנות מאסר.

הקצינים עצרו את הגברת המבוגרת לו גוי-פאנג ועינו אותה. במהלך המשפט היא נתנה הצהרה פשוטה: "לא עשיתי כל דבר רע. הפאלון גונג שלנו מציל יצורים חיים, לא עשינו כל דבר רע". קצבו לה ארבע שנות מאסר. מחנה העבודה בכפייה סירב לקבל אותה, והיא נשלחה למרכז לשטיפת מוח. כתוצאה מכך הרשויות העבירו אותה למרכז המעצר בעיר זי-גונג לרדיפה נוספת.

ב- 24 בנובמבר 2005, נבלים מכל רחבי הפרובינציה ערכו פגישה במחוז רונג כדי לרקום את האסטרטגיות שלהם לרדיפת מתרגלי הפאלון דאפא. ב- 25 בנובמבר "משרד 610" במחוז רונג דן את ג'ו רונג-גוי באופן בלתי חוקי ל- 6 שנות מאסר, את שיא סי-מיי ל- 6 שנות מאסר, לואו יוא-צ'נג ל- 4 שנים ואת ג'ואו זי-פינג ל- 4 שנים. שו דא ושו סאן נמלטו בעזרת מחשבות נכונות אחרי שביתת רעב של 15 יום. על ביתו של דינג צ'ון-גן הושם מעקב והוא נאלץ להפוך לחסר בית כדי להימנע מרדיפה נוספת. גם שני מתרגלים נוספים הפכו לחסרי בית בלית ברירה.

ב- 1 בדצמבר 2005, המתרגלים שו יאן-פינג וג'אנג טיאן-שיו מצ'אנג-שאן, מחוז רונג, נעצרו על הכביש. הם עצורים ונרדפים במרכז המעצר של מחוז רונג.

פרטי שמות מבצעי הפשעים נמצאים בכתבה המלאה באנגלית בקישור למטה.