(Minghui.org)

באמצע אפריל 2001, הרשויות במחנה העבודה שי-ג'יא-ג'ואנג רדפו באכזריות וניסו "לשנות" [1] באלימות את כל מתרגלי הדאפא שם, והרבה מהם גרמו למומים במתרגלים. בקבוצה מספר 201, הסוהרים כיסו את ידיהם של מתרגלי הדאפא בשמיכת טלאים עשויה מכותנה והכו אותם ברציפות עם אלות עץ ושרפרפים. הם שיספו את פניהם של מתרגלי הדאפא בעקבים של נעליים, מה שגרם לפציעות חמורות לפניהם ולאוזניהם, הרבה מתרגלים סבלו מבעיות שמיעה. הסוהרים הלמו בצוואר של המתרגלים עם אלות חשמליות, עד שצווארם כוסה חורים. הסוהרים קשרו בכוח את זרועות המתרגלים תוך שימוש בחוטי תיל.

מה שיותר מזעזע, שהכריחו את מתרגלי הדאפא לעמוד על שרפרפים כאשר הם כבולים באזיקים וחוטי תיל כרוכים סביב ידיהם וקשורים לתקרה, ואז בעטו בשרפרפים מתחתם. כאשר הם נתלו מהתקרה, חוטי התיל חתכו אל תוך הידיים שלהם עד לעצם במהירות, ודם זרם על החוט. אם הם עדיין סרבו למה שנקרא כביכול "שינוי" [1] הסוהרים היו תופסים את מתרגלי הדאפא ומושכים אותם למטה בכל כוחם, זרועותיהם של רבים מהמתרגלים ניזוקו לצמיתות.

עוד שיטת עינויים שהשתמשו בה הייתה לתלות את מתרגלי הדאפא עד שהם בקושי יכלו לנגוע ברצפה, ובאכזריות הכו ובעטו בהם. גרביהם הוסרו, ואם הם ניסו להיתמך ברצפה בבהונותיהם, הסוהרים שרפו את בהונותיהם עם סיגריות.

בקבוצה מספר 204, הסוהרים כפתו יד אחת או שתיים של מתרגלי הדאפא אל סורגי הביטחון של החלון, כאשר הם נתלו שם עם רגליהם באוויר מעל לרצפה למשך כמה ימים. שניים או שלושה אנשים שמרו על כל מתרגל דאפא, ווידאו שלא יירדמו. רגליהם של מתרגלי דאפא רבים התנפחו, ואצבעותיהם איבדו תחושה.

הרבה קבוצות במחנה לעבודה בכפייה שי-ג'יא-ג'ואנג באכזריות "האכילו" בכפייה (אין זו האכלה אמיתית, אלא שיטת עינוי – המת') מתרגלי דאפא ששבתו רעב. פושעים החזיקו מתרגלים צמוד למיטותיהם ודחפו צינורות פלסטיק אל תוך אפיהם (פעולה שמחקה פעולה רפואית שחייבת להיעשות בצורה עדינה ע"י אחות – המת'). כשהם הכניסו צינור הם דחפו אותו מאוד חזק, ומשכו אותו שוב החוצה במהירות, כשהוא יוצא מלא דם. הם חזרו על התהליך כמה פעמים. גרוע יותר, הם דחפו את הצינור לעיתים קרובות יותר מ- 40 סנטימטרים, עד שהוא יצא דרך הפה. אחרי שהצינור הוכנס, הם הזרימו דרכו מי מלח קרים בריכוז גבוה. המתרגלים שהיו קורבנות ל"האכלה בכפייה" הזו סבלו גם מדימומים פנימיים וגם משלשולים למשך ימים רבים.(הערת המתרגם- מעינוי זה מתים מתרגלים רבים בסין).

בקבוצת הנשים, הסוהרים השתמשו באלות חשמליות להמם את מתרגלות הדאפא שסירבו "להשתנות." [1] לכמה מהן לא נתנו לישון אחרי העינוי הזה.

מנהיגי קבוצה מספר 202 רודפים את מתרגלי הדאפא תוך שימוש בשיטות פסיכולוגיות, אבל לפעמים הם משתמשים באלימות. פעם אחת, פושע השתמש באלה מעץ כדי להכות מתרגלי דאפא באחורי ראשם.

שמות מבצעי הפשעים הקשורים בפרשה ומספרי הטלפון שלהם מפורטים בכתבה המלאה באנגלית.

http://en.minghui.org/html/articles/2006/1/11/68893.html

[1] "לשנות", שינוי"  - יישום שטיפת מוח ועינויים כדי לאלץ את המתרגל לוותר ולהתנכר לפאלון גונג.