(Minghui.org)

רציתי לכתוב על מקרה שקרה לפני זמן רב, אבל מעולם לא התחלתי לכתוב, בגלל חיסרון בהשכלתי. למרות זאת, אני רוצה לחלוק את זה עם כולם כי זה היה נס כה גדול עבורי ועבור משפחתי.

זה החל בתחילת אוגוסט 2005, כאשר בתי כרעה ללדת. הבדיקה הראתה שמיקום העובר היה לא רגיל, ופני התינוקת כלפי חוץ. שלוש שעות עברו, ומיקום העובר היה עדין אותו הדבר. ראשו של העובר כבר זז לתוך אגן הירכיים מאוד עמוק.

שעה נוספת עברה, ומיקום העובר היה עדיין לא רגיל והתינוקת עדיין לא יכלה להיוולד. בתי הייתה בכאב רב וכל משפחתי הייתה מאד לחוצה. גם הרופא נלחץ, והחל לשוחח איתנו לגבי האפשרות לעשות ניתוח קיסרי.

הרופא אמר: "יש בעיה אם נעשה ניתוח קיסרי עכשיו. בגלל שהפנים של העובר פונות החוצה, כל הזנחה קטנה במהלך הניתוח יכול לפגוע בעובר ועלולה לגרום למום תמידי. אבל אם לא נעשה ניתוח קיסרי עכשיו, תהיה סכנה גם לאמא וגם לתינוקת אם נחכה זמן רב".

אמרתי: "לעשות ניתוח קיסרי זה בסדר. אבל תן לנו להיות סבלניים ולחכות עוד שעה. אם בזמן הזה התינוקת עדיין לא תיוולד, נעשה ניתוח קיסרי". אמרתי את זה בגלל שקראתי את "שבועון מינג-הוי" ועוד מספר חומרים להבהרת אמת. קראתי שאנשים רבים אמרו בקול רם: "פאלון דאפא נהדר! אמת, חמלה וסובלנות נהדר" כאשר הם התמודדו מול סכנה גדולה, וכתוצאה, הם היו מסוגלים לעבור אותה ללא פגע.

אמרתי לבתי: "תגידי פאלון דאפא נהדר! אמת, חמלה וסובלנות נהדר". בעלי ואני גם אמרנו בשקט: "פאלון דאפא נהדר. אמת, חמלה וסובלנות נהדר" למען בתנו ביקשנו מהמורה חיזוק, ושהתינוקת תיוולד בבטחה.

אחרי חצי שעה, הרופא בדק את מיקום העובר שוב. הוא אמר: "העובר מסתובב". המשפחה המשיכה להגיד בשקט: "פאלון דאפא נהדר. אמת, חמלה וסובלנות נהדר".

עוד חצי שעה עברה, ובתי ילדה בלי שום בעיה. בתי ונכדתי עברו את הסכנה הזו בלי שום בעיה.

אחרי הלידה הרופאים בביה"ח אמרו: "זה באמת נס שבתכם נולדה באופן נורמאלי, למרות הצורה שבה היא הייתה".

עשרה ימים לאחר מכן, ביקר הרופא את בתי. אחת האחיות אמרה: "ראש מחלקת האמהות אמרה שמשפחתך בטח עשתה מעשים טובים. היא מתמחה במיילדות כבר עשרים שנה, וזו הייתה הפעם הראשונה בחייה שראתה עובר שמסתובב למצב נורמאלי אחרי שראשו זז כה עמוק לתוך תעלת הלידה".

אני מודה למורה בכל ליבי. תודה לך, מאסטר!