(Minghui.org)

(המק"ס – גב' פאנג גוי-מינג וגב' וואנג שיו-יון היו מטפחות דאפא מכפר בצ'נג-דו, פרובינציית סיצ'ואן. הפחד והאיום על ידי המפלגה הרעה ושלטונו של הנבל ג'יאנג, בני משפחתם כלאו אותם במשך זמן רב כדי להמנע מטרור הרשויות. גב' פאנג מתה ביולי 2001, וגב' וואנג באביב של 2003.

לפני שהחלה לתרגל פאלון דאפא, לגב' פאנג הייתה דלקת מפרקים ושיתוק חמורים. היא איבדה את היכולת ללכת ולא יכלה לדאוג לעצמה. ב-1997 היא שמחה שמצאה את הפאלון דאפא, וגופה החלים לגמרי אחרי שתרגלה פחות מחצי שנה. גופה ונפשה מלאו בשמחה שלא חוותה קודם לכן. היא לקחה על עצמה את כל עבודות הבית של שלושה דורות במשפחה. בינתיים, אותם האנשים עם קשרים גורליים שמו לב לשינוי בגופה ובנפשה, והחלו לטפח בזה אחר זה.

אחרי ה-20 ביולי, 1999, בני משפחתה של גב' פאנג, שהיו עדים לנס של הדאפא, היו בסיכון על ידי שלטון ג'יאנג זמין והמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). מפוחדים ומאוימים על ידי "משרד 610" וסניף המפלגה של הכפר, קרובי משפחתה התנהגו כסוהרי כלא משפחתי משלהם ועצרו אותה בחדר של 20 מטר מרובע, למרות שהיתה מעבר לגיל 70. הם ניתקו את הקשר שלה עם החוץ. תחת נסיבות אלו, היא מתה ביולי 2001, כשהיא בת 73.

לגב' וואנג שיו-יון היו מחלות מכף רגל ועד ראש וגופה ונפשה היו על סף מוות. היא החלה לתרגל דאפא ב-1997, ואחרי חודש אחד בלבד החלימה לגמרי. לפני כן היא לא יכלה לטפל אפילו בעצמה, ומיום שהחלימה לקחה על עצמה את כל עבודות הבית, את הטיפול בשטח חקלאי של מספר אקרים, ובחלקת גידול נוספת לצרכים משפחתיים.

אחרי ה-20 ביולי, 1999, שלטונו של ג'יאנג זמין וכל דרגי המק"ס איימו על משפחתה של גב' וואנג שיאבדו את עבודתם ומחייתם. משפחתה כלאה אותה במשך זמן רב. למרות שהיא התקוממה באופן חוזר ונשנה, קרובי משפחתה עדיין שמרו עליה בביתן סגור שגודלו לא עלה על 18 מ"ר. נמנע ממנה כל חופש, והיא סבלה גם פיסית וגם נפשית. היא נפטרה באביב של 2003, בהיותה בת 63.

גב' ליו ג'י-פנג, תלמידת דאפא מכפר שינג-טן, עיירת צ'ונג-יאנג, נחטפה ע"י מספר שוטרים אשר פרצו לביתה ב-6 לינואר, 2001. היא עונתה פיסית ונפשית, כאשר היא מתה ב-4 לפברואר, היא הייתה עור ועצמות. כאשר משפחתה חיפשה אחר צדק, המשטרה זעקה: "היא נשלחה למשרפה. בקשו צדק מג'יאנג זמין"! המשטרה הפלילה אותה באכזריות בטלוויזיה ואמרה: "ליו ג'י-פנג מתה בגלל שתרגלה פאלון גונג ולא לקחה תרופה".

לו צ'יונג-פנג ודו יו-צ'ינג היו תלמידות דאפא מצ'נג-גואן חטיבה חמישית בעיירה צ'ונג-יאנג. השוטר ג'אנג טיאן-טיאן ושוטרים אחרים מצ'ונג-ג'ואו עינו אותן באכזריות. כתוצאה מהעינוי הן הוכרחו לשכב במיטה כל הזמן ולא יכלו לזוז. לו נפטרה באמצע ספטמבר 2003 ודו בפברואר 2004.

כיום, "משרד 610" בצ'ונג-ג'ואו עדיין רודף תלמידי דאפא. הוא מעודד תחנות משניות באזורים כפריים ובעיירות ומשרדי ביטחון ציבוריים להשתמש בפעולות חשאיות כדי להשגיח, לעקוב, לסרוק ולשדוד תלמידי דאפא.