(Minghui.org)

מתרגל הפאלון דאפא מר ליו רו-פינג, עורך דין מהעיר ג'י-נאן, נידון לעבודה בכפייה בגלל שהפיץ חומר הסבר להבהרת אמת ופרסם מאמר המגנה את ניסיונות הממשלה לשטיפות מוח ולרדיפת מתרגלי הפאלון גונג.

מר ליו רו-פינג עבד בעבר בועדת התכנון באזור ג'אנג-צ'ינג בעיר ג'ין-נאן. הוא רכש את רישיונו במשפטים ב- 1993 והתמחה בחוק ומשפט במשרד הקונסוליה לחוקה בעיר ג'אנג-צ'ינג, במשרד המשפטים בפרובינציית שאן-דונג, ובמשרד המשפטים שון-טיאן.

כפי שנמסר, ב- 17 באוקטובר 2005, כאשר מר ליו פרסם את "הודעת אגודת הפאלון דאפא" הוא נעצר על ידי שוטרים מתחנת המשטרה דונג-גואן, בעיר ג'י-נאן, סניף ג'אנג-צ'ינג לשכת בטחון ציבורי. מאוחר יותר, מפקד החטיבה מא גואן-ג'ן מסניף לשכת הביטחון הציבורי הוביל שוטרים אחרים לסרוק את ביתו ולקחו את מר ליו למרכז הריתוק ג'אנג-צ'ינג. לאחר מכן הוא נשלח למרכז שטיפת המוח ג'י-נאן והשוטר סחט 2000 יואן ממשפחתו לשם "קנס כיתת חינוך" המשטרה צירפה את מר ליו לכיתת שטיפת מוח. אביו בן ה-84 של מר ליו היה הרוס כאשר שמע שידונו את בנו למחנה לעבודה בכפיה ב-12 בנובמבר אם הוא יסרב להיות "מחונך". המום מצער והתמרמרות, הוא קיבל התקף לב ונפטר ב-15 בנובמבר. מר ליו חזר הביתה כדי להשתתף בהלווייתו של אביו והחליט לא לחזור למרכז לשטיפת מוח. כדי להימנע ממעצר, הוא נסע הרחק מהבית.

ב-25 בנובמבר, 2005, פרסם מר ליו מאמר ציבורי כדי לדחוק בממשלה להפסיק מיידית ניסיונות "לחינוך" מתרגלי פאלון גונג. קצינים מענף ג'אנג-צ'ינג לשכת בטחון ציבורי וממשרד 610 היו מלאים בזעם. ב-7 בדצמבר, 2005, הם הורו לאחראי של משרד המשפטים שון-טיאן, טאו שיאנג-ינג, לקרוא למר ליו למשרד שלו. לאחר מכן הם עצרו את מר ליו ושלחו אותו למרכז לשטיפת מוח בעיר ג'י-נאן בנסיון "לחנך" אותו. כאשר מר ליו סירב להפסיק לתרגל פאלון גונג, הוא נידון באופן בלתי חוקי לשנה אחת ושלושה חודשים לעבודה בכפייה. הוא עכשיו מרותק במחנה לעבודה בכפייה בעיר זיבו בפרובינצית שאן דונג. למאמר קודם בנושא: http://www.falunnews.org.il/articles_p/2005/12/c_01/67386_11.htm

טלפונים של הרשויות האחראיות לפשעים המתוארים לעיל במאמר המקורי באנגלית.