(Minghui.org)

בעשר השנים בהן אני מתרגלת פאלון דאפא הייתי עדה לאירועים מופלאים רבים המעידים על כוחו העל טבעי של הפאלון דאפא.

באותו יום אחר הצהריים, שערי בית הכלא באמת נפתחו

עד ה-20 באוגוסט 2003 עברתי 100 ימי מאסר המלווים בעינויים. באותו בוקר אמרתי בכובד ראש וברצינות ל-20 מעמיתותיי לתא המאסר, שנידונו למאסר על עבירות פליליות, שיזכרו ש"אמת-חמלה-סובלנות, ופאלון דאפא הם טובים. וגם ש"פאלון דאפא הוא הפא הנכון והצודק". באותה שעה נתתי את חפציי האישיים לאנשים שהיו בכלא. אמרתי להם שעד השעה 4 אחה"צ אהיה בדרכי הביתה, באותה עת מעט מאוד אנשים האמינו למה שאמרתי. כולם חשבו שאשפט ושדיני ייחרץ ואועבר למאסר במחנה עבודה. אחדים מהאנשים בכלא קראו לי "העובדת הקבועה". בשעה 4 אחה"צ אחת האסירות החלה ללעוג לי ואמרה שנהגתי בטיפשות כשחילקתי בין האנשים את נעליי ובגדיי הטובים.

לאחר שהצחוק המלגלג של עמיתי לכלא שכך, השער באמת נפתח וצעדתי החוצה בביטחון דרך השער הפתוח, הזכרתי להם לשמור בזיכרונם את הדברים האלו בעתיד.

כשאדם אחד מטפח כל משפחתו נהנית

לאחר שטיפחתי בדאפא נעלמו כל מחלותיי ובכללן: אבני מרה, קוצר ראיה, תופעות שנגרמו מניתוח קודם ובעיות בקיבה. התקפי שחפת הריאות של אמי והתקפי הכאבים של מחלת הקיבה של אבי נעלמו גם הם. אבני הכליות ודלקות שלפוחית השתן של בעלי נעלמו גם כן. האירוע המדהים והחריג ביותר קשור לארבעת אצבעותיו של אחי הצעיר שנמחצו בתאונה במשאבת מים. כל ארבעת אצבעותיו החלימו עד למצב בו היו לפני התאונה.

אף על פי שנתקלתי במצוקות ובסבל רבים בטיפוח שלי, הם כאין ואפס בהשוואה למה שקבלתי ולתועלת שאקבל בעתיד. מה שהדאפא נתן לי לא ניתן למדידה. עלינו לנהוג ולפעול לפי דרישות המורה המכובד שלנו; רק כך נוכל לגמול למורה על חמלתו הכבירה והעצומה ועל טוב לבו.

תחת הגנתו של המורה, במשך שנים רבות בלי קשר באם הנושא מתייחס לטיפוח האישי או לטיפוח בתקופת תיקון הפא, הרבה דברים מדהימים ומופלאים התרחשו. למשל, באחד הימים כשהלכתי לקנות ביצים רגלי נדרסה בתאונה על-ידי טנדר, באופן מפתיע יצאתי מזה ללא כל פגע. במקרה אחר, באחד הלילות, מכונית פגעה בי כשחזרתי הביתה מהבהרת האמת. הפנס הקדמי של המכונית נשבר בהתנגשות, אך אני ואופניי היינו ללא פגע. כשפגשתי באנשים שרצו להסגיר אותי לרשויות בעת הבהרת האמת, שליחת מחשבות נכונות ריסנה ומנעה מאנשים אלה להתקשר למשטרה. מקרים אלו ואחרים אותם חוויתי מעידים על כוחו של הדאפא.