(Minghui.org)

מתרגל הפאלון דאפא צ'יאן דונג-צאי  מהעיר צ’ינג-דאו הנמצאת בפרובינצית שאן-דונג נעצר באופן לא חוקי ב- 25 לספטמבר 2003, ע"י סגל העובדים מהמשרד הזוטר של שי-נאן שבעיר צ’ינג-דאו ועל ידי שוטר. צ'יאן נעצר במרכז המעצר מס' 1 של העיר צ’ינג-דאו. האחראים על המקרה הם צֶ'נג יוּאן-ג'יון וג'ין פּנג.

ב-16 לדצמבר 2003 הוא נעצר שוב על ידי סגל עובדי משרד האפוטרופוס של שי-נאן בעיר צ’ינג-דאו. הוא הוחזק במעצר במרכז המעצר מס' 1 של העיר צ’ינג-דאו (האחראי על מקרה זה מוכר בשם המשפחה גואן. פרטים נוספים ייחקרו בעתיד).

בתחילת 2005 צ'יאן נלקח לכלא ג'ין-אן. כ- 20 יום לאחר מכן, ב- 4 לפברואר 2005, הוא מת מעינוייו ביחידת החירום של המשרד לרפואה פנימית של המרכז הרפואי ג'ין-אן. "בתעודת האבחון (דיאגנוזה)" בעמודת תוצאות הבדיקה נכתב "מוות פתאומי". הוא היה בן 48. הרופא האחראי על מקרה זה הוא ג'וּ יואן.

ב- 6 לפברואר 2006 נשרפה גופתו של צ'יאן במרכז הלוויות של ליאן-הואה-שאן.

מידע על רדיפתו של צ'יאן עד מוות ייחקר בעתיד.