(Minghui.org)

מאת: מתרגלים איטלקיים

[מק"ס - המפלגה הקומוניסטית הסינית]

ב- 28-29 לאוקטובר, קיימו מתרגלי פאלון גונג (פאלון דאפא) פעילות הבהרת אמת בת יומיים ב"קורסו דנטה", במרכז העיר מילאנו, במטרה להביא לידיעת הציבור את זוועות המק"ס בנושא קצירת איברים ממתרגלים חיים של פאלון דאפא. עוברי אורח רבים טיילו ב "קורסו דנטה", שנמצאת על מסלול ההליכה שבין ה"דואומו די מילאנו" וה"פאלאזו ראלה". אזרחים איטלקיים ותיירים רבים עוברים כאן. גם תיירים סינים נוהגים לבקר במקום.

במהלך שני ימי הפעילות המתרגלים הבהירו את האמת על הרדיפה שמנהלת המק"ס נגד מתרגלי הפאלון גונג, וחשפו את תעשיית קצירת איבריהם של מתרגלי פאלון גונג חיים ע"י המק"ס.

אנשים רבים עצרו וקראו בעיון את לוחות התצוגה. הם אמרו שהם לא ידעו שדברים כאלה מתרחשים בסין. כולם חתמו על מכתבי העצומה שקוראים להפסקת רדיפת מתרגלי הפאלון דאפא החפים מפשע ע"י המק"ס.

ילד בן שש, שהקשיב לאמו שקראה לו את הכתוב על גבי לוחות התצוגה, רצה לכתוב את שמו על מכתב העצומה.

מתרגלי פאלון גונג מבהירים את האמת לאזרחים ותיירים

חותמים על העצומה כדי לעצור את רדיפת הפאלון גונג ע"י המק"ס