(Minghui.org)

ב- 4 לנובמבר 2006 בבוקר, ערך מרכז השירות לפרישה מהמפלגה את פעילות "החומה החזקה של האומץ" כדי לתמוך ב- 15 מילון פורשים מהמק"ס. הם שידרו גם את החדשות על ג'יאה ג'יאה, הפקיד הראשי של משרד המדע והטכנולוגיה בפרובינצית שָאן-שי, שעזב קבוצת התיור הסינית שלו בהגיעו לטייוואן, וערק מהמפלגה. הוא העיד בפומבי על הפופולריות הגדלה ועל ההשפעה המשמעותית של גל הפורשים מהמפלגה בסין.

חותמים לתמיכה בפורשי המפלגה

החומה החזקה של האומץ

גברת הוּוָאנג, מתנדבת ממרכז השירות, אמרה: " אנו שמחים מאוד לראות שיותר מ- 15 מיליון אנשים פרשו מהמפלגה. אנו כאן היום כדי לתמוך בהם. תכלית נוספת לפעילות זו היא לתמוך בג'יאה ג'יאה, שעזב את קבוצת התיור בטיוואן, והביא עמו רשימה של 100 אנשים הרוצים לפרוש מהמפלגה. עלינו לעודד אותו, לכן ערכנו פעילות זו ועודדנו אנשים נוספים לפרוש מהמפלגה."

מתנדבים המשיכו לשדר את החדשות על הפורשים מהמפלגה ועל האמת של הפאלון גונג. מתרגלים חילקו גם עלונים, ואספו חתימות כדי להרשיע את המק"ס.

קבוצות רבות של תיירים סינים חלפו על פנינו. בכל פעם שכמה תיירים סינים חלפו על פנינו מתנדב אמר להם: "כולנו אזרחים סינים וכולנו אוהבים את ארצנו, אך אהבת סין היא לא אהבת המק"ס. לכן אנא קחו את הסיכוי הזה כדי לפרוש מהמק"ס. אפשרו לנו ליצור סין חדשה לגמרי ללא המק"ס. תודה לכם, תהנו מטיולכם."

אזרחים סינים רבים קראו את הכרזות והאזינו למתנדבים. כמה מהם הסכימו לקבל את חומרי הבהרת האמת ועותקים של "תשעה הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" .

אדם אחד אמר שהמק"ס רדפה את העם הסיני, וקיווה שבעיית זכויות האדם בסין תיפתר בדרך שלווה. הוא אמר "אנו תומכים בחופש הדיבור. טוב מאוד שהמתנדבים עורכים פעילות לתמיכה בפורשים מהמק"ס".