(Minghui.org)

מר יו זי-מינג הוא מתרגל מניי-ג'יאנג במחוז לונג-צ'אנג, פרובינצית סיצ'ואן. ב- 29 ביוני 2006 עצרה אותו המשטרה באופן בלתי חוקי על כך שחילק עלונים המספרים את האמת על רדיפת הפאלון גונג בסין. יחד עמו הם עצרו את גב' גאו הוי-פאנג, ועינו אותה עד שמתה מהעינויים. מר יו זי-מינג עצור במרכז המעצר של לונג-צ'אנג, ובעקבות תנאי מעצרו וההתעללות בו הוא סובל מסקביאס (גרדת - מחלת עור הנובעת מתנאי זיהום וחוסר טיפול).

כיוון שמר יו היה עד לרצח מרת גאו, הצהירה משטרת לונג-צ'אנג כי "הוא לא יעזוב את המקום הזה כשהוא חי".

אנא עזרו למר יו זי-מינג ואל תאפשרו לשלטונות מרכז המעצר להוציא את תכנונם אל הפועל.

גב' גאו הוי-פאנג שנרצחה בעינויים הייתה בת 48 במותה, והיא נעצרה שלוש פעמים בעבר, מהן פעמיים נשלחה למחנה הכפייה הידוע לשמצה נאן-מו. במשך שש השנים שהיא הוחזקה במעצרים השונים היא עברה עינויים בלתי-אנושיים, כולל עינויים פסיכיאטריים.