(Minghui.org)

ב-4 לנובמבר 2006 קיימו מרכז השרות הדני לעזיבת המק"ס, מתנדבים מעיתון האפוק טיימס ומתרגלי פאלון גונג פעילות לתמיכה ב-15 מיליון בני העם הסיני שהתנערו מן המק"ס. הפעילות התקיימה בכיכר קטנה בארוס, העיר השנייה בגודלה בדנמרק.

איסוף חתימות לגינוי זוועות המק"ס

אנשים רוצים לדעת יותר על הפאלון גונג

על השלטים שהוצגו היה כתוב: "תומכים ב-15 מיליון מתנערים מן המק"ס". "מגנים בחריפות את מחנות הריכוז של המק"ס, בהם קוצרים איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים". תמונות שחשפו את הזוועות של המק"ס תארו איך 80 מיליון בני העם הסיני שהיו חפים מפשע נרצחו בזמן שלטון המק"ס.

הפעילות משכה תשומת לבם של עוברים ושבים, ורבים עמדו ולקחו עלונים כדי לדעת יותר. אשה דנית הייתה המומה כששמעה שהמק"ס רצחו 80 מיליון בני אדם אחרי שעלתה לשלטון בסין, ושכיום היא ממשיכה לרדוף את הפאלון גונג ולקצור את אבריהם של מתרגלים חיים לשוק ההשתלות. המק"ס ביצעה פשעים מחרידים, וזאת הסיבה שכל כך הרבה מבני העם הסיני עזבו את המק"ס. האשה אמרה: "זה ממש נורא! אני לא יודעת איך אני יכולה לעזור". היא חתמה את שמה על העצומה הקוראת להפסקת הרדיפה, ומגנה את המק"ס על קצירת האיברים ממתרגלים חיים.

אחרי שאשה דנית אחרת קיבלה עלון, היא בקשה עלונים נוספים לחבריה, כדי שיידעו מה קורה בסין. היא אמרה: "רק אם עוד בני אדם יידעו על הרדיפה, פשעי הרוע ייעצרו".