(Minghui.org)

סמינר ותערוכה נערכו ב"אולם העם של אורברו", שוודיה, ב-21 וב-22 באוקטובר, התערוכה כונתה בשם "המופע לאיחוד העולם". המשתתפים כללו את ארגון ה ABF באורברו, את האגודה לתמיכה בזכויות האדם בסין, את אגודת הפאלון גונג השוודית ואת אגודת הנוער של הצלב האדום.

הדוכן של הפאלון גונג נקבע במקום בולט ליד הבמה. אנשים רבים פקדו את הדוכן כדי ללמוד על רדיפת הפאלון גונג בסין ועל תרגול הפאלון גונג. אנשים רבים חתמו מיד על העצומה הקוראת לסיום מעשי הזוועה,לאחר ששמעו כיצד  קצרה המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) איברים ממתרגלים חיים כדי למוכרם ברווחים עצומים.

                                                מבט על הדוכן של הפאלון גונג

בצהריי ה- 21 באוקטובר ערכה האגודה לתמיכה בזכויות האדם בסין סמינר על מצב זכויות האדם בסין. שני חברי אגודה סקרו שרשרת של אסונות של הפרת זכויות אדם שבוצעו על ידי המק"ס נגד העם הסיני מאז עלייתה לשלטון ב-1949. הם ציטטו בפרט כמה ממצאים מהדו"ח שפורסם על ידי דיויד מאטאס ודיויד קילגור, שהסיקו שהמק"ס קצרה איברים ממתרגלי הפאלון גונג למטרות רווח.

                                                       סמינר על זכויות אדס בסין

במהלך הדיון שנערך במפגש חשף אדם נוצרי, שברח מסין, את סבלם של הציבור הנוצרי שנגרם להם על ידי המק"ס. הוא הצביע על כך שהכנסיות הנשלטות על ידי רשויות המק"ס הם רק כלי פוליטי של המפלגה הקומוניסטית, ובמידה והציבור הנוצרי יערוך פעילות דתית על דעת עצמו, הוא ידוכא באכזריות על ידי המק"ס.

אדון אחד הביע דאגה גדולה על מה יכולה הממשלה השוודית לעשות בעניין, לאחר ששמע כיצד המק"ס לקחה בכוח איברים מאנשים חיים. כמה אנשים שאלו מדוע אנשים רבים כל כך מתעקשים לתרגל פאלון גונג על אף רדיפה אכזרית  שכזו. מתרגל שעונה במחנה עבודה בסין סיפר למשתתפים על התועלת שקיבלו אנשים רבים מתרגול פאלון גונג, ומדוע מאה מיליון אנשים בחרו לחיות לפי עקרונות של אמת, חמלה וסובלנות.