(Minghui.org)

שמתי לב שיש כמה מתרגלים כשהם משתפים התנסויות עם מתרגלים אחרים, הם עושים זאת בצורה די טובה – כל מה שהם אומרים הם דברים מנקודת המבט של הפא. למרות זאת כשהם חוזרים לביתם הם אינם קפדנים בקשר לעצמם. נראה שהם מתרגלים כשהם לומדים את הפא ומבצעים את התרגול, אך הופכים לאנשים רגילים בחיי היום יום שלהם. כשהם שומעים דעות שונות או כשאנשים אחרים מבקרים אותם או מאשימים אותם הם חשים עצבות. הם אפילו מוצאים תירוצים כדי להתווכח עם האחרים. בעת הוויכוחים, הדברים שהם אומרים פוגעים ברגשות של האחרים. הם בוחרים במילים הפוגעות ביותר. כמתרגלים עלינו לזקק כל מחשבה ממחשבותינו.

יש זוג נשוי, זוג מבוגר. שניהם התחילו לתרגל פאלון דאפא לפני שהרדיפה החלה בשנת 1999. נראה ששניהם שקדנים בטיפוח שלהם. האישה נמצאת בהרמוניה עם הפא, ולכל אחד בסביבתה יש דעה טובה עליה, האנשים מבקשים לבלות בקרבתה יותר מזמנם. כל יום עליה לסיים הרבה מטלות בעבודות הבית ובכל זאת זאת כשהיא עסוקה, אין לה מספיק זמן ללמוד את הפא. לפעמים עליה לעזור למתרגלים עמיתים או לאנשים אחרים בעבודתם. נראה שהבעל מאוד חרוץ ושקדן. הוא לומד את הפא ומבצע את התרגול כל יום. לעיתים קרובות הוא אומר שאשתו בזבזה את זמנה. לכן היא מבקשת ממנו שיעזור לה קצת עם עבודות הבית כדי שיהיה לה פנאי ללמוד את הפא. והוא עונה לה: "כיצד יכול להיות לי פנאי לעסוק בעבודות הבית? יש לך יותר מדי החזקות. תעשי מה שאת רוצה לעשות, לי אין זמן לעסוק בעבודות הבית". האישה חשה מורת רוח ומתלוננת קמעה. הבעל מתחיל לאבד את מזגו "כל מתרגלת מצליחה יותר ממך. כל יום גם לומדת את הפא וגם מבצעת את התרגול". ואז היא עונה: "תסתכל בעצמך על איך נראה הבית. בגינה מחכות לי המון עבודות לסיים. שנינו מתרגלים וסביבתנו לא צריכה להיות מלוכלכת ושרויה באי סדר".

האישה נשאה בשקט בנטל עבודות הבית בו בעת שהבעל יוצא לבתי מתרגלים אחרים הנמצאים במרחק כמה קילומטרים או אפילו למרחק של עשרות קילומטרים לשתף התנסויות, מבלי להתחשב בנטל העבודה של אחרים. למעשה כשהמורה והפא עם המתרגל אין צורך לבקר מתרגלים אחרים לעיתים כה תכופות. זה מבזבז זמן רב מזמנם. המורה ביקש מאתנו להתחשב באחרים. אם הבעל היה משתתף בנטל חלק מעבודות בית המשפחה, זו הייתה דרך נכונה עבורו בטיפוח להיות חלק הרמוני עם הפא, להסתדר עם חברי המשפחה, להתחשב קודם באחרים לפני שהוא חושב על עצמו ולעלות את השין-שינג שלו.