(Minghui.org)

מאת: מתרגל דרום קוריאני

ב-26 לנובמבר 2006 קיימה אגודת פאלון דאפא (פאלון גונג) ממרכז הסיוע באזור הבירה מצעד גדול בעיר שו-י-יואן, כדי להכיר ולתמוך ב-15 מיליון בני אדם שעזבו את המק"ס [1]. העיר ממוקמת בדרום סיאול וגרים בה כמיליון בני אדם, ובתוכם סינים רבים.

                                        מצעד תזמורת הארץ השמימית, ברחובות העיר שווי-יואן

                                            מצעד לתמיכה ב-15 מיליון סינים שהתנערו מן המק"ס

                                                    בני אדם לומדים את האמת על הרדיפה

                                                בני אדם לומדים את האמת על הרדיפה

אנשים לומדים את האמת על הרדיפה

במשך התהליך לבקשת רשיון למצעד, למדו קציני משטרה רבים את האמת והציעו עזרה רבה. סינים רבים ראו את התמונות המוצגות, החושפות את הרדיפה של הפאלון גונג ע"י המק"ס ואת זוועות קצירת האיברים שהתגלו רק השנה. רבים הביעו כעס על הזוועות. סיני אחד אמר: "כולנו יודעים שהמק"ס מרושעת, אבל אסור לנו לומר זאת בפניה". דבריו חשפו את יחסם של סינים רבים כלפי המק"ס וגם שיקפו את האווירה המפוחדת תחת שלטון המק"ס.

מתרגלי פאלון דאפא הבהירו את האמת לקבוצות של סינים. היו כאלה שהיססו אם עליהם לעזוב את המק"ס. 11 בני אדם החליטו בו במקום על פרישה מהמק"ס.

דובר אגודת פאלון דאפא בקוריאה הקריא הצהרה התומכת ב-15 מיליון סינים שהתנערו מן המק"ס באופן גלוי. אחרי ההצהרה, החלה להופיע להקת מצעד הארץ השמימית. אנשים רבים עצרו לצפות בה. השוטרים כיוונו את התנועה, כדי לתת למצעד התהלוכה להתקדם דרך הצמתים, האווירה הייתה מלאה בחמלה והייתה ייחודית. כאשר האנשים האזינו למוסיקה, השמים המעוננים התבהרו.

כשהתהלוכה הגיעה לכיכר המרכזית של שו-י-יואן, המתרגלים החלו לחלק עלונים והבהירו את האמת במחשבות נכונות. הכיכר התמלאה מייד באנשים המגנים את המק"ס.

אזרח מבוגר מן הכפר שצפה בהופעה אמר, שזו ההופעה הכי נהדרת שראה בחייו. הוא עיכב את יציאתו מן העיר וצפה על לסיום ההופעה. לבסוף הוא ניגש למנהל הלהקה ואמר שהוא מאוד נרגש, ואין מילים בפיו להביע את רגשותיו. המתרגלים והתושבים היו גם כן נרגשים.

הפעילות הסתיימה בהצלחה בארבע אחר הצהריים.

 

[1] מק"ס - המפלגה הקומוניסטית הסינית.