(Minghui.org)

הצעה לסדר היום הועלתה על ידי הסנטורים ג'ו אוטוול, דויד נוריס, מרי הנרי, שון רוס ופירגל קווין בעת דיון ציבורי של הסנט האירי. בשם הסנט הם פנו לממשלה ודחקו בה לגנות את ההתעללויות המבוצעות על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית. להלן מכתבם של הסנטורים:

הסנט האירי 5 בדצמבר 2006

הסנט של אירלנד מזועזע עקב ההתעללויות שמבצעת הממשלה הסינית והמק"ס במתרגלי פאלון גונג, דוחק בממשלה האירית להביע את בחילתה מאכזריות הזאת, ודורש מהממשלה האירית לערוך חקירה מלאה על ידי גופים בין לאומיים הולמים, וכי דאגתנו תובא לתשומת לבם המיידית של השגריר הסיני באירלנד והממשלה הסינית.

הסנטורים ג'ו אוטוול, דויד נוריס, מרי הנרי, שון רוס ופירגל קווין