(Minghui.org)

הערה: הדברים הבאים הם גרסה מקוצרת של מאמר ארוך ומפורט יותר שהופיע באתר מינג-הוי (אתר המתרגלים בסינית).

ב- 15 בדצמבר 2006, בשעה 8:00 בערב, התפרצו כמה שוטרים מתחנת המשטרה שואנג-יו-שו באזור האי-דיאן בבייג'ינג אל ביתה של מתרגלת הפאלון דאפא, הגברת לי שו-יינג, בת ה- 63,  שממוקם בבניין השלישי ב'שכונת דאני-וואן'. השוטרים מצאו כמה ספרי פאלון דאפא ואיימו על בעלה (שאינו מתרגל) שהם יעצרו גם אותו.

מיד לאחר מכן, הם חזרו שוב ולקחו את המחשב הביתי שלהם. בעלה של הגברת לי וקרוביהם הלכו לתחנת המשטרה כדי לשאול מדוע נעצרה ולדרוש את שחרורה. השוטרים אמרו שגברת לי נלקחה ל'מרכז המעצר צ'ינג-הה', וכי אינה מורשית לקבל מבקרים.

גברת לי שו-יינג החלה לטפח בפאלון דאפא בשנת 1996, ובשנת 2000 היא נידונה לשלוש שנות מאסר. מאז שחרורה בשנת 2003, היא נמצאת תחת מעקב צמוד של המשטרה.