(Minghui.org)

ב-16 בנובמבר 2006 אחד משופרי התקשורת של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), העיתון: Three Gorges Evening News Network, פרסם מאמר מטעה כדי להשמיץ את הפאלון גונג ולהצית שנאה נוספת וחוסר הבנה.

המאמר מאשים את הפאלון גונג במותו הטרגי של מר ג'או גואו-יואנג מהעיר יי-צ'אנג במחוז יי-לינג בפרובינציית הו-ביי,  שהתאבד על-ידי רעל. המאמר לא מזכיר אפילו פעם אחת שמצבו הגופני והנפשי של מר ג'או השתפר אחרי שהחל לתרגל את הפאלון גונג, וגם לא דן בהטרדות הנמשכות, במעצרים, בשטיפת המוח ובעינויים שסבל בגלל הרדיפה האכזרית של המפלגה הקומוניסטית הסינית. אחרי שהיה נתון לתקופת עינויים ארוכה, מר ג'או סבל ממשבר נפשי שהוביל למותו הטרגי בספטמבר 2006.

מר ג'או גואו-יואנג, בן יותר משישים, גר במעון סניף מפעל החצץ של מחוז יי-לינג. הוא הפיק הרבה תועלת מתרגול פאלון גונג. הוא הפך בריא יותר והיה במצב רוח טוב. אולם, כל זה השתנה כאשר המפלגה הקומוניסטית הסינית החלה ברדיפה האכזרית של הפאלון גונג ביולי 1999. מר ג'או נרדף ללא הפסק על-ידי סניף הביטחון ומשרד 610 במחוז יי-לינג, כיוון שהתמיד באמונתו באמת-חמלה-סובלנות. הוא נעצר באופן בלתי חוקי פעמים רבות ונשלח למרכז שטיפת מוח, שם עונה.

כדי להימנע מהטרדות נוספות ומעצר, נסע מר ג'או לשהות עם בנו בעיר יי-צ'אנג בגבעת וואנג-ג'ואו. לרוע המזל הוא נעצר ונכלא שוב בפעם הרביעית.

אחרי ששוחרר בשנת 2005, מר ג'או סבל ממשבר נפשי. לא יתוארו העינויים להם היה נתון כשהיה כלוא באופן בלתי חוקי. בבית הוא התנהג בצורה לא הגיונית. הוא גם דיבר לעצמו בקול רם באומרו: "אני לא לומד את הפא ואני לא מתרגל עוד". הוא התאבד בשנת 2006. לימודי הפאלון גונג אוסרים באופן מוחלט הריגה ובתוכה גם איבוד לדעת. מותו בא כתוצאה מהעינויים ושטיפת המוח של המפלגה הקומוניסטית הסינית, כדי לכפות עליו לוותר על התרגול בפאלון גונג ולבסוף איבד עצמו לדעת. מותו של מר ג'או מדגיש עוד יותר את האכזריות והטרגדיה של הרדיפה כנגד פאלון גונג.

המפלגה הקומוניסטית הסינית היא רוצחו האמיתי של מר ג'או. השותפים האחראיים הם משרד הביטחון הציבורי של מחוז יי-לינג, משרד 610 במחוז, מרכז המעצרים של יי-צ'אנג ומרכז המעצרים של יי-לינג.

ג'או ליאנג-יינג, מחבר המאמר המושחת, הוא כתב עיתון Hubei Daily. זוהי אירוניה שמשרד המשפטים הצהיר שג'או ליאנג-יינג הוא מודל ל- "פופולריות של החוק והתקדמות הפרט", על פעולותיו בהשמצת פאלון גונג והסתה לשנאה. כיום כאשר בני אדם בסין מדברים על המפלגה הקומוניסטית הסינית הם אומרים: "ידוע לנו איזו חסרת בושה היא, אך בושה כזאת היא חסרת תקדים".

המפלגה הקומוניסטית הסינית מנסה בכל כוחה להמיר את פשעיה העקובים מדם לתרמית מפוארת. אולם שקרים לעולם אינם יכולים לכסות על האמת. בדיוק כמו האמת של תקרית "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמאן", שהופצה באופן נרחב, אנחנו מאמינים שהאמת על מותו של מר ג'או בגלל הרדיפה, תיוודע במהרה. אנו מקווים שהעם בסין יכיר את השקרים המסופרים על-ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית, ויבין את האמת לגבי דאפא.