מכתב התשובה של שר התשתיות לעמותת הפאלון דאפא, מיום 7.11.2006

מאשר בברכה קבלת מכתבך וחומר בעניין קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג בסין בעודם בחיים.

ניכר כי בהפקתה של החוברת הושקע זמן ומחשבה רבה, ועל כך יבורכו העוסקים במלאכה.

נושא השמירה על זכויות אדם בכלל ושל אלו העוברים עינויים וייסורים כה קשים כמתרגלי הפאלון גונג בסין, הינו נושא חשוב ומרכזי בשמירה על ההומאניות וצלם האנוש בעולם.

אני מבקש לברך אתכם על פועלכם ועשייתכם הרבה למען הנושא החשוב, ומקווה שבעזרתם של ארגונים כשלכם יוארו עיני העולם לעוולה הנוראית המתרחשת בסין בנושא זה

חיזקו ואימצו והמשיכו בפעילותכם הברוכה. בכבוד רב,

בנימין (פואד) בן אליעזר שר התשתיות הלאומיות.

תגובותיהם של ח"כ צבי הנדל, ח"כ זהבה גלאון וח"כ עמירה דותן

ח"כ צבי הנדל

הגילויים מזעזעים, ואני שותף לגינוי החד משמעי לנוכח רצח העם והפעלת מחנות הריכוז לסחר באיברים.

ח"כ צבי הנדל

ח"כ זהבה גלאון

מודה לך על החומר ששלחת אלי בנוגע לקצירת איברים בסין. מדובר בזוועה שמחייבת מודעות לכך. אעביר את המסר, ככל שניתן.

זהבה גלאון

ח"כ עמירה דותן

שלום רב,

קבלנו את החומר המעניין אודות העניין.

חה"כ עמירה דותן ראתה את החומר ומודה לכם על כך מאד.

יחד עם זאת אין העניין מצוי בתחום טיפולה של חה"כ דותן ולכן היא מציעה כי החומר יועבר לחכי"ם אחרים המעוניינים לקדם את הנושא.

בכבוד רב, יובל לב דובר חה"כ דותן